woensdag 11 mei 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over de ‘Kamerbrief over stimuleren van hernieuwbare wate...

Antwoorden op Kamervragen over de 'Kamerbrief over stimuleren van hernieuwbare waterstof in jaarverplichting energie vervoer voor periode 2023 en 2024' en het TNO-rapport 'Impact 'fit for 55' voorstel voor herziening RED op de vraag naar groe
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de 'Kamerbrief over stimuleren van hernieuwbare waterstof in jaarverplichting energie vervoer voor periode 2023 en 2024' en het TNO-rapport 'Impact 'fit for 55' voorstel voor herziening RED op de vraag naar groene waterstof in Nederland'.
Lees verder

Kamerbrief over hernieuwbare waterstof in raffinageprocessen vanaf 2025
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over hernieuwbare waterstof in raffinageprocessen vanaf 2025.
Lees verder

Kamerbrief over periodiek monitoren van grenseffecten
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt een brief naar de Tweede Kamer over het monitoren van grenseffecten van accijnzen en btw.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over de vertraging bij de afhandeling van smartengeld in Groningen
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over de vertraging bij de afhandeling van smartengeld in Groningen. Het lid Kops (PVV) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstel beantwoording vragen over de ondergrondse opslag van CO2
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over Uitstel beantwoording vragen over de ondergrondse opslag van CO2.De vragen zijn gesteld door het lid Kops (PVV).
Lees verder

Kamerbrief uitbreiding invoercapaciteit LNG
Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de huur van een tweede drijvende LNG-terminal voor een periode van vijf jaar door Gasunie.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over bevriezen vermogen Russische 'sigarettenkoning'
Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de Russische 'sigarettenkoning' Kesajev die onder Europese sancties uitkomt, omdat Nederland er niet in slaagt om zijn vermogen te bevriezen. De Tweede Kamerleden Kuzu (DENK) en Piri (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Evaluatierapport woningverbeteringssubsidie
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport over woningverbeteringssubsidie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
Lees verder

Plan van aanpak herbeoordeling waardedaling
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de Plan van aanpak herbeoordeling waardedaling.
Lees verder