woensdag 4 mei 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief met reactie op de motie Stoffer-Romke de Jong (Kamerstuk 35 925 XIII, nr. 55)

Kamerbrief met reactie op de motie Stoffer-Romke de Jong (Kamerstuk 35 925 XIII, nr. 55)
Minister Adriaansens (EZK) geeft haar reactie op de motie Stoffer-Romke de Jong (Kamerstuk 35 925 XIII, nr. 55 waarbij ze ingaat op het proces van normalisatie en de rol van NEN, de toegang van het mkb tot het normalisatieproces (zowel nationaal als Europees) en tot financiƫle steun.
Lees verder

Kamerbrief over hoofdlijnen beleid toerisme
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Hoofdlijnenbrief toerisme, onder andere over de reissector, de historische zeilvaart (bruine vloot) en de kermisssector.
Lees verder

Beantwoording van vragen over investeringen bij Tata naar aanleiding van het plan Groen Staal van FNV en andere plannen voor waterstof
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) geeft, mede namens de minister voor Klimaat en Energie, antwoord op vragen over investeringen bij Tata naar aanleiding van het plan Groen Staal van FNV en andere plannen voor waterstof. Het Tweede Kamerlid Omtzigt heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht 'Klanten van failliete energiebedrijven krijgen niet de beste deal bij nieuwe leverancier'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'Klanten van failliete energiebedrijven krijgen niet de beste deal bij nieuwe leverancier' later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de energieleveringszekerheid voor aankomende winter
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de energieleveringszekerheid voor de aankomende winter. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Erkens (VVD) en Grinwis (ChristenUnie).
Lees verder

Beantwoording van vragen over de technische correcties van de CO₂-doelen voor de glastuinbouwsector.
Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Jetten (Klimaat en Energie) geven antwoord op vragen over de technische correcties van de CO₂-doelen voor de glastuinbouwsector. De Tweede Kamerleden Valstar (VVD) en Grinwis (ChristenUnie) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Intel kiest voor Duitsland als vestigingsplaats voor Europese megafabriek'
Minister Adriaansens (Economische Zaken) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Intel kiest voor Duitsland als vestigingsplaats voor Europese megafabriek'. De Tweede Kamerleden Van Strien en Rajkowski (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over mogelijke aankomst tanker met Russische olie in haven Rotterdam
Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de mogelijke aankomst van een tanker met Russische olie in de haven van Rotterdam. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief Appreciatie EU-taxonomie ten aanzien van kernenergie en aardgas
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer over appreciatie EU-taxonomie ten aanzien van kernenergie en aardgas.
Lees verder