woensdag 25 mei 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstel beantwoording Kamervragen over de uitzonderingen op Europese mededingingsrege...

Uitstel beantwoording Kamervragen over de uitzonderingen op Europese mededingingsregels van containerrederijen en prijsafspraken
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over de uitzonderingen op Europese mededingingsregels van containerrederijen en prijsafspraken. Het lid Klink (VVD) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken (RAZ) Cohesie d.d. 2 juni 2022
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Eerste Kamer en de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken (RAZ) Cohesie d.d. 2 juni 2022.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de woningverbeteringssubsidie
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over de woningverbeteringssubsidie. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief toezending CPB Risicorapportage Financiële Markten 2022
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Risicorapportage Financiële Markten 2022 van het Centraal Planbureau (CPB)
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het communiqué "EU Solar Energy Strategy"
Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op Kamervragen over het communiqué "EU Solar Energy Strategy". De vragen zijn gesteld door de leden Van Strien en Erkens (beiden VVD).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over dreigende olietekorten en compensatie visserij
Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over dreigende olietekorten en compensatie voor de visserij. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Oplossing financieringspositie Wetsus
Minister Adriaansens (EZK) en minister Dijkgraaf (OCW) informeren de Tweede Kamer over de financiering van Wetsus, het onderzoeksinstituut voor watertechnologie in Leeuwarden.
Lees verder

Nader rapport novelle wetsvoorstel tot wijziging Tijdelijke wet Groningen i.v.m. versterking gebouwen
Staatssecretaris Vijlbrief (Economische Zaken en Klimaat) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid).
Lees verder

Voorstel van wet novelle wetsvoorstel tot wijziging Tijdelijke wet Groningen versterking gebouwen
Lees verder