woensdag 25 mei 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Memorie van toelichting bij novelle wetsvoorstel tot wijziging Tijdelijke wet Groning...

Memorie van toelichting bij novelle wetsvoorstel tot wijziging Tijdelijke wet Groningen versterking gebouwen
Lees verder

Memorie van toelichting, zoals voorgelegd aan Raad van State (novelle wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen)
Lees verder

Voorstel van wet, zoals voorgelegd aan Raad van State (novelle wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen)
Lees verder

Advies Raad van State novelle wetsvoorstel tot wijziging Tijdelijke wet Groningen versterking gebouwen
Lees verder

Nieuwe vertraging stikstofinstallatie Zuidbroek
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Eerste Kamer over vertraging van de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek, en geeft daarbij aan wat zijn vervolgstappen naar aanleiding van deze vertraging zullen zijn.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen 'Knip open voor Europese chips'
Minister Adriaansens informeert de Kamer over de beantwoording Kamervragen 'Knip open voor Europese chips'.De vragen zijn gesteld door het lid Amhaouch (CDA).
Lees verder

Aanbiedingsbrief toetsingskader garantie 2e drijvende LNG-terminal Gasunie
Minister Kaag (Financiƫn) stuurt het toetsingskader voor een garantie op een 2e drijvende LNG-terminal naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen: garantie 2e drijvende LNG-terminal Gasunie
Beschrijving van de risico's die de Rijksoverheid loopt door een garantie af te geven aan Gasunie voor de realisatie van een 2e drijvende LNG-terminal in de Eemshaven.
Lees verder

Aanbieding rapport evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van FinanciĆ«n – Fiscaliteit en Belastingdienst over aanbieding rapport evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen.
Lees verder