Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Jeugdhulp gemeente Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Jeugdhulp Dagbesteding Dagbehandeling Specialistisch Veel Voorkomend - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Integrated ground model for two Wind Farm Sites within the IJmuiden Ver Wind Farm Zone - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Omchippen restafval en gft minicontainers, en chippen en uitzetten van nieuwe pbd minicontainers, inclusief bijbehorende dienstverlening. - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Prijsvraag 'Ontwerp en realisatie lichtkunstwerk in Esplanade Meerhoven' - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Power, Earthing and Voltage Regulation Transformers 2022 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

24823 | Realisatie tijdelijke Schietbaan te Zeist - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2022...
Lees verder

Begrazing procesnatuur Perceel 2 Rivierenland Staatsbosbeheer & Rijkswaterstaat - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gereedschappen en ijzerwaren - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 2444. Onderhoud wegbermen 2022 - 2026 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en implementeren van een zaak- en archiefsysteem en een DMS/RMA t.b.v. het zaakgericht werken - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-01-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Werkplekapparatuur - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bekendmaking verdeelprocedure schaarse vergunningen voor exploitatie speelautomatenhal - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectleider kennis- en leerprogramma Aardgasvrije wijken – Thema Kosten en Financiering - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Bedrijfsrestauratieve Voorzieningen Cedris - Cedris
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Projectleider Dienstverlening - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Natuurontwikkeling Rielloop en restpunten Kleine Dommel - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software Licenties - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

201800303.035 - EA Sanitaire Supplies voor de Defensie Locaties d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Veendam - Openbaar nationale aanbesteding Aanschaf schaftwagens - Gemeente Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - BTON - metingen rijdraaddikte BVL op emplacementen - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie ten behoeve van twee stuks GC-MS. - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Uitgebreide gevaren (brand) verzekering Hogeschool Inholland - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Communicatieadvies en -uitvoering (Ea0102) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie Zuid-Holland Noord 2024 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Elektrische bussen
Lees verder

Overslag, transport en verwerking van fijn en grof HRA en GFT - Gemeente Almelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beheer, onderhoud, schadeherstel en reclame exploitatie - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Geautomatiseerd Informatiesysteem en aanverwante diensten "Afstemming en borging BAG- en WOZ gegevens" - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meetdiensten Energie Rijksoverheid - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Python/Django ontwikkelaar - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen regio Vallei - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Financieel systeem Gemeente Hilversum en Gemeente Wijdemeren - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Meubilair - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding serviceprovider zonnepanelenproject 'Zon op je dak Roermond' - Gemeente Roermond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Inkoopadviseurs, gemeente Apeldoorn 2022 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder