Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
De Nieuwe Mark fase 1 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Afval - Bedrijfsafval, Roostergoed en Zand - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatiebeheer, -onderhoud en (door)ontwikkeling van de Elektronisch Archief applicaties van UWV - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst voor levering, installatie en onderhoud van verkeersregeltoestellen (iVRI's) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

aanschaf van een Hamilton Microlab Starlet inclusief pipetteerscript - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Restaurant Binnenmaas - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Gezamenlijke Europese aanbesteding totaalleverancier leermiddelen - R.K.B.S. De Springschans
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Vervolg Verkenning Milieutaken - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren kolken gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.154.2021 Groot Onderhoud Elementverharding - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EUOA Reparatie, onderhoud, reiniging en keuring diverse containers en cocons - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

68-2021 Plantvak en grasveld verbetering/renovatie - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Werkplekhardware - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

EA Multifunctionals - Stichting PROKIND scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Huisvestingsadviseur - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfsafval inzameling, afvoer en verwerking. - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Groenonderhoud Nijmegen Noord - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EUROPESE AANBESTEDING Touchscreens-Beamers - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Print-, couverteer- en mailingdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICD's Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Video productiediensten 2022 - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0173 - Maaiveld inrichting Zeeburgereiland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Snoeien Hagen, stamschot en vormbomen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, Implementatie en Beheer van een Financiële SAAS oplossing - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Implementatie Omgevingswet - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31177388 Circulaire Economie in de Grond-, Weg-, en Waterbouw (CE in de GWW) - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wegkennisbank - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NO inhuur senior projectleider DAMO / scrum master - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud plantsoenen Baarlo-Meijel - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Tolkdiensten - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Tolkdiensten
Lees verder

Het produceren en leveren van een set gecombineerde cell-shutters voor gebruik aan een hot-cell op het NRG terrein - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

9-D-22735-19: Wayfinding in parkeergarages - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het produceren en leveren van een overlaadstation voor gebruik op NRG terrein - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU SILFO - Chromebooks en toebehoren - Stichting Lokaal en Internationaal Funderend Onderwijs (SILFO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU SILFO - Laptops en toebehoren - Stichting Lokaal en Internationaal Funderend Onderwijs (SILFO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderzoek erodeerbaarheid klei Waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Touchscreens - Stichting Portuur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding incasso en deurwaardersdiensten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Accountantsdiensten WDODelta - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Boekhoudkundige en auditdiensten
Lees verder

Bestek 1783, Inhuur tractie tbv de gladheidsbestrijding 2022-2026 provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - VO Veghel - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brugbediening Noordhollandsch Kanaal - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Subsidietender basisvoorziening welzijn gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Toegangsbeheer - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A10.07.2022 Marktconsultatie Woningaanpassingen en deuropeners - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

art 2:163d AW - gunning opdracht HR software - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Uitvoering van (spoed)reparaties aan leidingen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Handhavingsapplicatie - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Reseller Microsoft Licenties en Diensten - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dagelijks Onderhoud (groen) rondom gemalen tbv hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Horecastewards - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten Boedelbeheer - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Librijn - Chromebooks - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Librijn - Desktops 2 - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering LED-armaturen - Gemeente Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Librijn - Laptops - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

'Open-House' Beschermd wonen vanaf 2023 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie 'premium-end Echografiesystemen' - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beeldvormingsapparatuur met...
Lees verder

Jeugdhulp gemeente Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Project fysieke toegang - Sleuteluitgiftekasten (DIG-12802) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Jeugdhulp Dagbesteding Dagbehandeling Specialistisch Veel Voorkomend - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering Heftrucks t.b.v. Irado - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

SAP Implementatiepartner m.b.t. SAP Projectadministratie - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

IT Beheer Laurentius - Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Librijn - Tablets - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

GIS capaciteit - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Egyptische Poort - woongebied - Gemeente Bladel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Revitalisatie audiovisuele installaties - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair t.b.v. Adenium - Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Droog maaien Diemen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider ICT Sociaal domein - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

EA Onderhoudsbestek maaien bermen en taluds - Gemeente Dantumadiel - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering (BOCAS en andere locaties VrAA) - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Project Fysieke Toegang - Elektromechanisch Sluitplan (DIG-12801) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-05-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Marktconsultatie autonoom/remote controlled varende blusunit - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Boten voor bijzondere...
Lees verder

Hoog specialistische en Interculturele Jeugd GGZ - Gemeente Almere
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Sociale...
Lees verder

Jeugdhulp met verblijf - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wmo maatwerkvoorzieningen 2022-2026 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Assetinformatiesysteem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integrale beheeromgeving gemeente Almelo - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem, gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integrale beheeromgeving Samenwerking DOWR - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding Reisagent - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding voor het verwerken van B-hout - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstenconcessie Reclame exploitatie: Abri's Vrijstaande Reclamevitrines - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Expertise nieuwe milieustraat en gemeentewerf Purmerend - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

C016 - Promotieartikelen - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging gunning vervangen zuilen en toegangsregistratie - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder