Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
specialistisch onderhoud aan hydrauliek-units en hydraulische plunjerpompen op de SDI Beverwijk - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Maaien waterlopen Alblasserwaard - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stikstofveem - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gassen
Lees verder

Verwerken van deelstromen milieustraten - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 |...
Lees verder

EA Multifunctionals Stichting Sophia Scholen - Sophia Scholen, Stichting voor Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EU aanbesteding WAN-infrastructuur Edugl@s - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Droog maaien Pumerend - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloemdijken Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaaderen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Brand verzekering Het Friesland college - Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verbouwing SG Sophianum - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vragenlijst Aanbesteding Laatste Studiekeuzecheck (VALS) - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsulatie - Hekwerken (Circulair) - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Staal
Lees verder

Fiscale advisering Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Streamingdiensten Raadzaal - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Provision of Cost Estimation Services - Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Thermische drukhydrolyse met vergisting van slib en WKK op RWZI Venlo - Wezenlijke wijziging bestaande opdracht - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

HR-systeem - Servicecentrum MER
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Energieloket ondernemers en maatschappelijke organisaties - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Verwerken van A/B Hout - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bepakkingsmateriaal brandweer - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectvoorbereider - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud monumentale objecten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk – Het meten van de effecten van Hogesnelheidspassage langs station Kampen Zuid - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Jeugdhulp Crisis 2022 - Crisis verblijf - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

ICT Infrastructuur en beheerdienstverlening - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Onderhoud straatwerk - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Volledige of...
Lees verder

Isoleren van de diverse bedrijfsmiddelen op de slibdrooginstallatie. - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Grafische vormgevingsdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Specialistisch reinigen door middel van ijsstralen op de SDI Beverwijk - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Busremise Breda Adviesdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

AI 2022-0064 - Realisatie gevel Slotermeerschool en kinderdagverblijf - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hittemonitor - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Groenonderhoud gebied 4 bij RAW-bestek 22-002 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Architect Brede school te Veen - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Delta Scholengroep- Local Area Network - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beveiliging tijdelijke locaties - Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van kantoordrukwerk, promotioneel drukwerk, toetspapier en reprografie in 1 perceel - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Website: Voor de Jeugd West Brabant West - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enterprise Back-Up oplossing voor NRG - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monitoring en bestrijding EikenProcessieRups - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - IBGS containers - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Elektrotechnische werkzaamheden - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Broker en Payroll - Stichting voor Interconfessioneel (rk/pc) en Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp Bruggen Merwedekanaalzone (2) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Functioneel beheer makelaarsuite - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Toxicologische onderzoeken in het kader van de Wegenverkeerswet (WvW) en Wet Middelengebruik bij Geweldplegers (WMG) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inlenen tijdelijk personeel - Stichting Yuverta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren natuursteen Keizerstraat e.o. - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

DOS-2021-0008662 - Senior communicatieadviseur ten behoeve van de Warmtetransitie Gildenwijk, Gorinchem - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Motorkleding en Motorkledingaccessoires Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kleding,...
Lees verder

Europese Aanbesteding ICT-Hardware - Stichting Floreer - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud, kalibratie, 24/7 monitoring en alarmopvolging van meervoudige gasmeters - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Printsystemen - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Vervangen datacenter hardware - Werkmaatschappij 8KTD Burgum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

beveiliging en productie van Covid-19 test- en vaccinatielocaties t.b.v. Veiligheidsregio Limburg Noord - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

Marktconsultatie Sneeuw- en ijsbestrijdingsmiddelen Tractoren - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sneeuwblazers
Lees verder

EA ICT Hardware PCPO Barendrecht en Ridderkerk - Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning groei op NEN-veiligheidsladder - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van gas locaties TNO - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ter beschikking stellen van software voor Belastingen en Kadaster - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare aanbestedingsprocedure voor de personele bezetting van de Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening (BOZ) Stichting Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West - St Samenwerkingsverband VO regio Utrecht West
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplekdiensten - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Werktuigbouwkundige Dienstverlening - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Onderwijzend Personeel VO - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AdviesdienstenOngelijkvloerse verbindingen met het spoor, nieuwbouwwijk Zevenbergen-Oost en Stations - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Vervanging beveiligingsinstallatie - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

M021-Network as a service Scalda - Scalda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige Transparantie: Verlenging Diensten van Redundante Managed Dark Fiber Verbindingen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestrijding plaagsoorten (waterplanten) - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Procesmanager Wijk De Parken - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud aan kolk- en huisaansluitingen en riolering - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolonderhoud & -advies gemeente Apeldoorn 2022 - 2026 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Incidentenregeling afvalstoffen - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundig Onderhoud Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Opstellen bestemmingsplan en MER - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Scanning Electronen Microscoop t.b.v. RWS - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Beheer en onderhoud tbv inpandige C2000-installaties in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding voor Sanitaire Voorzieningen (Sanitaire Hardware + Vulmiddelen) ten behoeve van Stichting PCBO Apeldoorn - Stichting PCBO Apeldoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZK - EA - Mobiliteitskaart 2022 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder