woensdag 27 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
MARKTCONSULTATIE Landelijk - Gifvrije Onkruidbestrijding in en naast het spoor - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zelf aan Zet - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bestek 2449,Groot onderhoud verhardingen N781 Wageningen - Ede - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jeugdhulp deelsegment 4c: Gezinsbegeleiding en behandeling: FACT (Open House) (in de plaats van procedure met TenderNed kenmerk 299038 die is stopgezet) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2026 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Verbetering Defensie legering aan gebouw 188 op de Generaal Winkelman kazerne te Harskamp - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022...
Lees verder

Ter beschikking stellen van software voor Belastingen en Kadaster - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Video Surveillance Systemen Politie Eenheid Den Haag - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie Geurbehandeling RWZI Eindhoven - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rewinding of a spare geReplacement of it with a current in-use STG stator + Rotor inspection in Leiden - Uniper Benelux N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamcontract speelvoorzieningen SED - SED Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WRM Bloemendal-fase 1 - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energieconcept Future Grid Crailo - GEM Crailo B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie autonoom/remote controlled varende blusunit - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Toegang controlesysteem verzamelcontainers - Cyclus N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder