dinsdag 26 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Vijfknoop en Krayenhofflaan, herinrichting - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Civieltechnische en...
Lees verder

Vervanging e-installatie RWZI Bath - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2022...
Lees verder

Bloemdijken Schouwen-Duivenland en Tholen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatieadvies en -uitvoering (Ea0102) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor de inhuur van communicatieadviseurs - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebouw petanquevereniging Zaltbommel - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor onderhoudswerkzaamheden aan hoogspannings- en laagspanningsdistributiesystemen op Defensie- en Rijkslocaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Vervoer en ondersteuning Wvggz 2022 - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

VNGR - Programmasecretaris Focus op Uitvoering - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

21243| Vervangen hydraulisch systeem shelters te Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2022...
Lees verder

23022 | Herinrichting Bezuidenhoutseweg 4-6 te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VNGR - Senior Adviseur Bedrijfsvoering - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Enterprise Back-Up oplossing voor NRG - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Schrijverswijk - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp Bruggen Merwedekanaalzone - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ophogen en herinrichting De Gaarden - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Videoproducties - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integrale beheeromgeving Samenwerking DOWR - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integrale beheeromgeving gemeente Almelo - Gemeente Almelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Plantbestek Groene Weelde - Recreatieschap Spaarnwoude
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectmedewerker Life IP Deltanatuur - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enterprise Linux Producten en Diensten - SURF B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatiewerken - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Assetinformatiesysteem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meubilair - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder