maandag 25 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Website Vaste Boekenprijs - Commissariaat voor de Media
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medior/Senior Adviseur Milieu Effect Rapportage (2fte), vanaf juni 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herverlichtingsplan 2022 - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Total engineering Nieuwbouw Basisteambureau Weert - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Remaining Life Assessment door toepassing van ILI, RLA en RLE - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing. - Gereformeerde Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Onderhoud natuurgras Sportparken Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderhouden van sportvelden
Lees verder

Meubilair - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332...
Lees verder

Leerroutes t.b.v. Wet inburgering - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oost-West as Huizen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen voor het Voortgezet Onderwijs Stichting Landstede - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Jeugdhulp Maassluis, Vlaardingen en Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie inkoop verantwoord aardgas - OVEF - Cooperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aardgas
Lees verder

Planner (bouwkunde en utiliteit) - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitgebreide Brandverzekering Openbaar Vervoerfaciliteiten Provincie Utrecht - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Realistisch Oefenen Veiligheidsregio Hollands Midden - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MGR Rijk van Nijmegen Accountantsdienstverlening - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak, glasbewassing en sanitaire middelen - stichting de Bibliotheek Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managed Service Provider gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdiensten Hotelschool The Hague - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Europese aanbesteding E-HRM - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor onderhoudwerkzaamheden Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw OBS De Plevier - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Handhavingsvoertuigen; personenbussen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bouwteampartner KernKindCentrum Groene Loper te Maastricht - Stichting kom Leren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Architectenselectie Nieuwbouw VO campus Buiksloterweg Amsterdam - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Industriële gassen - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Arbodienstverlening - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Juridische begeleiding asielstatushouders - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4,...
Lees verder

Inburgering / MAP en PVT voor gezinsmigranten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verhuisdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AQUON - Discrete analyzer - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Plantsoentransport Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-hardware - Stichting Fioretti Teylingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

raamovereenkomst voor de levering van cateringproducten en aanverwante diensten en leveringen - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS levering biomassa - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud aan het regulier (niet zijnde monumenten) vastgoed van de gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar DMS WI - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur extern ICT personeel - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Personeels- en administratiesysteem - WIJ Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beveiliging en receptiediensten gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IDH Salary Matrix online tool - Further development, maintenance and services - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Lucht (kwaliteit) 1 fte, vanaf juni 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Duurzame Bloemen en planten - verlengd termijn - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Taxi vervoer - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Werkplekbeheer en Identity management - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Further development, update, maintenance and application of the Energy Access Market Development (EAMD) Scorecard - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

8-D-82202-22 Marktconsultatie Loonwaardemetingen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor openbaar bestuur,...
Lees verder

Digitaal Dossier JGZ - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

'Het doorleveren, dan wel inwinnen en leveren van orthofoto's, oblieke foto's en 360-graden foto's middels een webbased data-platform'. - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoudsovereenkomst Profileringsapparatuur middels Onderhandelingsprocedure met vrijwillige transparantie - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

Collectie Arbeidsongeschiktheidsverzekering Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het uitvoeren van PCR testen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandstoffen 2022-2026 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Stadsprogrammering - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Senior Financieel Medewerker - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Niet wezenlijke wijziging van opdracht - Inhuur externen ROC MN - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees Openbare Aanbesteding t.b.v. transport van Ontwaterd Slib en Vloeibaar Slib - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Printservice belastingen, ontsluiten middels MijnOverheid en overige mailingsdiensten - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Rijswijk - Rotterdam PHS DS3C (TTI) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Project Doortrappen, Provincie Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reclame- en marketingdiensten
Lees verder

Kering Weimeren - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rattenbestrijding in het hoofdriool - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud fitnessapparatuur - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bakken voor gescheiden afvalinzameling - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Risicodragend Projectmanagement - Purmerendse ScholenGroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regiesysteem Sociaal Team Delft Support B.V. - Gemeente Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2024 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder