zaterdag 23 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
RAW Bestek Onderhoud Bermen&Watergangen, gemeente Zaltbommel - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2022.031 Raamovereenkomst levering bomen - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Grafisch ontwerp - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop contract en leveranciersmanagement voorziening 2022 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zuid-Holland Noord - Engineering & BM BBV Rijn & Gouwe 2024 K-008110 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Transport en verwerking afvalstromen zelfbrengdepot - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dagtarieven maaien Zeeuws-Vlaanderen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO inhuur Strategisch contractmanager NeBe - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar WMO - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Nederweert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opdracht voor de opvang van 1400 vluchtelingen per 1 juli 2022 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Civiel Onderhoud stuwen en gemalen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen, inspectie en onderhoud drukriolering, hoofdrioolgemalen en bergbezinkvoorzieningen / reinigen stuwput en vuilroosters gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afhandeling milieumeldingen en vergunningverlening, ODNV - Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Werkloket - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf, installatie en onderhoud van trapliften - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

10100045961 - DWJZ - Inhuur dDelprojectleider - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

56.2022 projectmanager gebiedsontwikkeling - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herbestemming GEA-Grasso bijgebouwen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-05-2022...
Lees verder

BZ - EA - Ondersteuning implementatie CO2 prestatieladder - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch Beheer en Onderhoud gebouwen Provincie Noord-Holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie VGGM applicatieplatform - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Hulpverleningsgereedschap (Redgereedschap, Hefmiddelen, Stabilisatiemiddelen en Afdichtingsmiddelen). - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

AI 2022-0053 RAW-raamovereenkomst Maaien Oeverlanden Amsterdamse Bos - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie maak- en beheersoftware tbv Operationele Informatie Voorziening - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

CONTRACTWIJZIGING RZ - Raamovereenkomst adviesdiensten opwaardering Maaslijn - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Verwerking OPK Area, Assen, Meppel en Noordenveld - N.V. Area Reiniging
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Conserveringswerkzaamheden & Modificatie betonputten tankdaken locatie Markelo - Ministerie van Defensie - Defensie Pijpleiding Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

22533 | Interimvoorziening Kantoren t.b.v. 306 Squadron op de Vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding architect voor nieuwbouw gemeentehuis Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inzameling en verwerking oud papier en karton - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountancydiensten - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantscontrole Brabantse Wal - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud - Stichting Delta-onderwijs - Stichting Delta-onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst beleidsgericht onderzoek onderwijs (BGGO) - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoopdienstverlening - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Zout-elektrolyse installatie zwembad Hofbad Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanmelding Complexe woningaanpassing Gem. Eemsdelta - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Green Deal Loven - Kanaalzone (opstart en energietransitie) - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Ter beschikking stellen van software voor Belastingen en Kadaster - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maai- en slootwerkzaamheden - Gemeente Wassenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien Waterplanten IJmeer en Markermeer - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Onderhoud OV chip systeem - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Financieel systeem Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure Mondzorg Grave (PI) - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectmedewerker Noord-Holland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem (inclusief belastingen) - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Transport van OPK - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leasen van deelauto's ten behoeve van zakelijk gebruik gemeente Den Helder 2023 e.v. - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landgoed Broekhuizen en Kopselaan - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Broadcast ENG beeldregistratie apparatuur - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jeugd- en Gezinscoaches - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Plaagdierbestrijding - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur medewerkers groen Weener XL - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Wmo Trapliften ten behoeve van de regio Noord- en Midden-Limburg en het Rijk van Nijmegen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

Maaien bermen, taluds en watergangen Noordoostpolder - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Selectie bouwkundig aannemer Kindcentrum Hoogwoud - Stichting kindcentrum Hoogwoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior DHW Ontwikkelaar - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Back-up & Storage - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

WFRL-11-23733 Levering vrachtauto met laadbak en laadkraan - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afstandbediening Greydanusbrêge vanaf het Swettehûs bestek 21-07-KN - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Gevaren (Brand)verzekering - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen in de gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Senior DWH Ontwikkelaar - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bomen en vakbeplanting - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Marktconsultatie voor de aanschaf van een LIMS met bijbehorende implementatie en integratie dienstverlening voor het NVWA NRC laboratorium - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

Uitvoeringsfase A.C. de Graafweg - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland...
Lees verder

Mobiliteitsprovider - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider Duurzaamheid ODRU (10-16 uur) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

SZW EA ROVK Plaagdiermanagement - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dozen vriezeropslag NRS - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding WGA Eigenrisicodragerverzekering - Stichting Delta-onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Risicodragende grondverkoop Baarnsche Zoom - Gemeente Baarn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Student Informatie Systeem - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Inhuur personeel (uitzend en payroll) - Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Emmen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31167021: Zware bergingen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

verlengde huisvesting/ begeleiding Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Cateringvoorzieningen - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raambestek kleinschalige werken Afvalwater - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Green Heat Diemen, OutSide Battery Limit (OSBL) verbindingen - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

31175265: het engineeren en uitvoeren van Groot Onderhoud aan de rijksweg A28 (IGO 14) in Noord-Nederland in 2022. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2022...
Lees verder

Gebied Midden - Inventarisatie kabels & leidingen Amsterdam Centraal - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gebied Midden - Deelopdracht 2 Inventarisatie kabels & leidingen Amsterdam Centraal - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gebied Midden - Deelopdracht 3 Inventarisatie kabels & leidingen Amsterdam Centraal - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leased services South Caucasus - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder