Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
PB19-44B Bouwrijpmaken plangebied 'Achter de Schans' fase 1 - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Dagtarieven maaien Midden-Zeeland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A06.22.2022 Leveren kleine bestelwagens ten behoeve van Gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Revitalisering Audiovisuele middelen - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Communicatieadvies en -uitvoering (Ea0102) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzamelen glas, PBD en KGA t.b.v. gemeente Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie Eind-Steegputstraat-Meers, Thorn - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Subsidiesysteem - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU HSV, locatie Koningin Sophiestraat - Schoonmaakdiensten - 1 - Stichting Haagsche Schoolvereeniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0269 - Dagelijks onderhoud civiele constructies Nieuw-West en Zuid - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2022...
Lees verder

NU SKOFV - Chromebooks en toebehoren - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU SKOFV - Laptops en toebehoren Leerlingen - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wijkteamprofessionals gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Waardelogistiek - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - SPO WIJ de Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - SPO WIJ de Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Tablets - SPO WIJ de Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Laptops - SPO WIJ de Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwkundige Renovatie St. Michaël College Zaandam - St. Michaël College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Toegang controlesysteem verzamelcontainers - Cyclus N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Morfologische and scour assessment of the IJmuiden Ver (IJV) Wind Farm Zone. - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten in twee percelen - Invest-NL N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk Ambassadeur Lerend Jeugdstelsel - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

2022 - 2026 Werkplek gerelateerde ICT hardware - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Support en onderhoud procesautomatisering - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Implementatie, beheer en onderhoud Content Suite - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levensmiddelen (Food & Non-Food) Perceel 2: Foodretail - Klein verpakkingen - Stichting Yuverta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder