dinsdag 19 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Inhuur juridische dienstverlening - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer Nieuw Personeels- en Salarissysteem - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder