maandag 18 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raamovereenkomst verwijderen milieuverontreinigingen wegen en bermen, calamiteiten openbare ruimte 2022-2025 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Haakkraan-opbouwen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audit en audit gerelateerde adviesdiensten - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werving & Selectiediensten 2022-2026 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opdracht voor de opvang van 1400 vluchtelingen per 1 juli 2022 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: Denemarken DK | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Schepen...
Lees verder

Europese aanbesteding AV- middelen (touchscreens) t.b.v. Lentiz onderwijsgroep - Stichting Lentiz Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en installatie zonnestroomsysteem op Cluster Zuid - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31153856: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Selectieleidraad Zonne-energie Gemeente West Maas en Waal - Gemeente West Maas en Waal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

UAV-gc overeenkomst ontwerp en realisatie HOV verbinding Eemnes en herinrichting Zuidersingel - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zaaksysteem - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brokerdienstverlening - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Zaanstreek NL325, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Adviseur Geluid (1 fte), vanaf mei 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud Trapliften - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Disposable bestek en servies - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dierenopvang gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

WGA ERD verzekering ROC Midden Nederland - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Beleidsmedewerker Peilbesluiten - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groenonderhoud begraafplaatsen 2022 - 2025 - Gemeente Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatie en Beheer Partner Financieel Management en Inkoop Systeem gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie Financieel Systeem voor gemeente Voorst - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding "Mantel voor hardware, software, dienstverlening, training gerelateerd aan infrastructurele onderdelen" MGR Rijk van Nijmegen - Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gereedschappen, verrekijkers en zaklantaarns NVWA - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Inkoop-, contractmanagement en aanbestedingsjurist - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, Oost-Groningen NL111 |...
Lees verder

Gunningen DAS Q1 2022 Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie: Intermediaire dienstverlening op het gebied van mobiliteit en logistiek - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diverse...
Lees verder

Mobiliteitsdienstverbanden - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering, installatie en onderhoud van Wmo Woningaanpassingen voor de gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gunningen DAS Q1 2022 Alphen a/d Rijn - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Tank- en laadpassen Cedris - Cedris
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst cyclisch bomenbeheer - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Gunningen Q1 2022 DAS Waterkracht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Metingen Beeldkwaliteit - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Multifunctioneel Centrum Dodewaard - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

2022-07-RL-Busvervoer Gemeente Enschede en Gemeente Losser - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking OPK Area, Assen, Meppel en Noordenveld - N.V. Area Reiniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien van watergangen en bijkomende werken in het landelijke gebied van de Noordoostpolder - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Storagecomponenten - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder