zondag 17 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Inhuur Informatiemanagementtrainees 21 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeenten Montfoort en Vijfheerenlanden - Hardware end User Devices - Gemeente Montfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder