zaterdag 16 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Grazige deel Oostvaardersplassen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten op basis van Best Value Procurement - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Market consultation for NextGen - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektriciteitsmeters
Lees verder

Contract 5, Cluster poldergemalen 3 (DIG-12383) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

Rioolrenovatie Beemster - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkoop contract en leveranciersmanagement voorziening 2022 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VPRO - EA Levering Food & Non-Food - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Levering Disposables en verzorgingspakketten - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UHF Radio's for Air Traffic Control - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats...
Lees verder

VNGR - Medior Functioneel Beheerder - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Support en onderhoud procesautomatisering - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

OW.25108 Nieuwbouw gemalen Terwispel e.o. - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Molensloot te De Lier - Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Senior Adviseur Leren Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Archiefdigitalisering Provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Communicatieadviesdiensten ten behoeve van projecten - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Droog maaien Bert Bospad & Nedereindse vaart - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Droog maaien Hoge land/IJsselbos - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-29259-21: Nieuwbouw dierenasiel Abraham van Stolkweg 33 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor onderhoudswerkzaamheden aan hoogspannings- en laagspanningsdistributiesystemen op Defensie- en Rijkslocaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Glasvezel - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Renovatie Zwembad Bosbad Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AQUON - Marktconsultatie microscopen - AQUON
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Microscopen
Lees verder

Business development support for SMEs in the poultry and horticulture sector in the Sahel region - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Droog maaien Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Zonova - Touchscreens en toebehoren - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van Chemicaliën, reagentia en disposables - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Schoonmaak - Locatie, De Jenaplaneet - 2 - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud straatmeubilair en bebording 2022 - 2026 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeerbeheer LBSP voor Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Financieel Coördinator - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexibele arbeid, inhuur sluis- & brugwachters - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Droog maaien Gagelbos en Gagelpolder - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prijsvraag drijvend havenkantoor Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gunningen DAS Purmerend Q1 2022 - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanschaf terreinvaardig brandweervoertuig voor duinbrandbestrijding - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud renovatie openbaar groen Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Cateringdienstverlening t.b.v. concerndienstverlener FMH - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landgoed Broekhuizen en Kopselaan - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder