vrijdag 15 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Turborotonde IABC-Leursebaan - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De Eerste Kamer der Staten-Generaal - Vooraankondiging Europese Aanbesteding Informatiebeveiliging en privacy - Eerste Kamer der Staten-Generaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Juridisch advies
Lees verder

Vervanging financieel systeem - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Debietmetingen as a service - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering kraantrechter voertuigen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332...
Lees verder

Vaccinatie dienstverlening Hepatitis-B - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huishoudelijke Hulp - Semi Open House procedure - Gemeente Meppel
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Modificatie Diagnose systeem materieel serie VIRM, rectificatie van TN 253153 - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zwolle - Realisatie Onderbouw De Passerelle - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2022...
Lees verder

Business development support for SMEs in the poultry and horticulture sector in the Sahel region - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Interim Management - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst "Groot onderhoud wegen 2022" - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Learning Management Systeem - Stichting Breda University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Drinkwaterbeheer - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanagement verbouwing Rijksmonumentaal stadhuis te Enkhuizen - Gemeente Enkhuizen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cadeaubonnen UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Revamp Tandem Underfloor Profile Wheelset Lathe - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding breed individueel coaching aanbod voor De Haagse Hogeschool - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en installatie laptops en smartphones - Gemeente Wassenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie zout-elektrolyse installatie zwembad Dijnselburg - SRO Servicecentrum B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Machines en...
Lees verder

Voluntary transparancy; MRI system for non-intrusive volumetric measurements - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schadeherstelbedrijven - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31171348: Engineeren en uitvoeren van kribvaksuppleties in de Waal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2022...
Lees verder

Licht, geluid en AV middelen t.b.v. de Floriade Expo 2022 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het leveren van maaimachines - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Dienstverlening t.b.v. de werkgeversvereniging voor waterschappen - Vereniging werken voor waterschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en distributie diepgevroren afbakbrood, banket en gebak - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Botanische tuin - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 |...
Lees verder

Transitiemanager Functioneel Beheer - cluster WI - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer en onderhoud Primair Meetnet Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Postdiensten - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Computermaterialen - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integrale realisatie basisschool - gymnastieklokaal, 8 permanente lokalen en kinderopvang - Park Triangel Waddinxveen - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sanitaire middelen en materialen - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, IJmond...
Lees verder

Renovatie kantoor Leeuwarden - Alliander N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022...
Lees verder

Marktconsultatie Financieel Informatie Systeem (FIS) - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Levering van horecamiddelen (food & non-food) - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Binnensloop en Sanering Van Unnik gebouw Universiteit Utrecht - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Printen voor scholen t.b.v. Stichting Unicoz Onderwijsgroep & Stichting Scope Scholengroep. - Stichting Unicoz onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0257 Wayfinding - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Inzet van extern personeel voor Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning en Veilig Thuis Haaglanden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie Realisatie BATTERY SAFETY LAB Twente - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diverse...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening NIOZ (Texel en Yerseke) - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA warme drankenautomaten - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren van afvalinzamelvoertuigen met achterbelading" - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 |...
Lees verder

Recovery Audit - Gemeente Amsterdam, Financiƫle Dienstverlening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

SIEM/Soc dienstverlening - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Video Surveillance Systemen Politie Eenheid Den Haag - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuw CMS en provinciale websites - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Fysieke meetdiensten (o.a. bezettingsgraden) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, Limburg (NL)...
Lees verder

Projectleider SAFE Rotterdam 3D - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Microbeta Harvester and Wizard - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A10.05 2021 Levering, plaatsing en onderhoud trapliften Leidse regio e.o. - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Studiecoachmonitor - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-09039-22: Aanbesteding Nestgeluid - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Bouwkundig Onderhoud (correctief en groot onderhoud) - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Veerhaven Puttershoek - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Wmo hulpmiddelen - Gemeente Kampen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Invalidewagentjes,...
Lees verder

Boomonderhoud - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Brandverzekering offshore - EBN B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Brandverzekering onshore - EBN B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Roosterapplicatie - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

Aanbesteding architect t.b.v. IKC Geldermalsen - Gemeente West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Automated platform for the extraction and purification of microbial nucleic acids, proteins and metabolites from various environmental sample types - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Scherpenzeel, Vijfheerenlanden en Woudenberg - Uitzendkrachten tot en met schaal 8 - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten NWO-I - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NO Inhuur Medewerker Informatiebeheer (DIV) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeerrechtensysteem (PRS) - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Woonrijp maken Hof van Holland en Dijkzone - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging Geluidsbeheersoftware 2025 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Werk Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Hart van Zwanenburg - Locatie Voormalige Brandweerkazerne - concurrentiegerichte dialoog - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Schaftwagens - WVS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen 2022-2023 - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bedrijfskleding en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (DIG-12069) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

2 Smalspoortractoren incl. front en achter klepelmaaiers - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Belastingsysteem - Gemeente Harlingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Request for Information : DNA-extraction robot - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Het leveren van een zaaksysteem, alsmede het leveren van onderhoud, beheer en ondersteuning - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opstalverzekering ABG-gemeenten - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

AI 2022-0028 Levering illuminatie schijnwerpers - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Webarchivering - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bibliotheekbeheer
Lees verder

MicroCT scanner TU Delft, 2021-9958 - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De nieuwe digitale werkplek - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Servers en datacenter componenten & services - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2022-0059 RAW-raamovereenkomst Boomonderhoud 2022-2023 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering Klein Keukenmaterialen - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meetdiensten Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

201865006.043.008 Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2 2023-2024 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische analysediensten
Lees verder

Subsidie eigen woning aanpak gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Reverse Vending Machines Statiegeld (heraanbesteding) - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NO inhuur Senior manager projectbeheersing Wolferen-Sprok - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hoofdtekenaar - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-27995-21: Aanbesteding Zonnestroomsystemen 2022 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doorontwikkeling Fase II Digital Twin gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

BHV- en EHBO Opleidingen - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud minigemalen en rioolgemalen - Gemeente Heerde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunningen DAS Nieuwegein Q1 2022 - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Acountantsdiensten - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medewerker backoffice klantcontact - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud aan transportmiddelen - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

VSAT internetcommunicatie op zeegaande schepen van de Rijksrederij - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Semi-autonome energiesystemen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE "Wageningen Duurzaam Warm 2040". - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vakliteratuur - Werkmaatschappij 8KTD Burgum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINSZW EA Verdeling bijstandsbudgetten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese niet - openbare aanbesteding Beheer watergangen - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hosting software openbare verlichting - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Corporate Inkoop Systeem - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaal inkoopsysteem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Dagelijks onderhoud aan Waterbehandelingsinstallaties - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Post en pakketten - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Dagbesteding - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wijkteamprofessionals gemeente Katwijk (SAS procedure) - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Droog maaien Zeewolde en Almere - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU openbare aanbesteding schoonmaak - Gemeente Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Adviseur WISI - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Software- en licentiebeheer - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking afvalstromen milieustraat inclusief transport grof tuinafval milieustraat, comprimeren afval milieustraat en optioneel transport afvalstromen vanaf milieustraat - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder