woensdag 13 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Wmo Trapliften Regio Utrecht West - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Learning Management System (LMS) - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31169152: Inkoop Trailerbare Meetvaartuigen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur van uitzendkrachten - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior adviseur Asiel en Migratie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

iVRI-componenten Zeeland 2022-2026 - Provincie Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 2405, tr. 104. N840 Beek - Millingen aan de Rijn - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

201800303.035 - EA Sanitaire Supplies voor de Defensie Locaties d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Ontwikkeling naar Werk en Werkervaring - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

LIFE19 MIBA FILLER Pilot: Design & Build of electrotechnical installations and process automation for MIBA Filler pilot plant - Blue Phoenix Group
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 2021-17 herinrichting Zaanse Schans / Operalaan e.o. - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Voor de brokerdienstverlening van het ter beschikkingstellen van Interim Professionals - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie pakketreizen - Stichting Yuverta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WMO maatwerkarrangementen Leidse regio - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Concessieopdracht horecavoorziening Wilhelminapark Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst rooien bomen Bernheze - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Toelatingsprocedure Wmo Arrangement ouderdomsgerelateerde problematiek - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Duurzaam Beheer en Onderhoud - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medior Adviseur Leren Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

OneP6 - Primavera cloud migration - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Toelatingsprocedure Huishoudelijke ondersteuning Leidse regio - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Marktconsultatie circulaire uitvoeringscontracten wegen en kanalen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Accountantsdiensten 2022 t/m 2025 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31172615: Ingenieursdiensten ten behoeve van Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SAS-procedure - Inzet van GZ-psycholoog en gedragsdeskundige met expertise jeugd- Sociaal Wijkteam Apeldoorn 2022 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en aanvullende dienstverlening ICT Werkplek apparatuur - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud sportvelden - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Multifunctionals en printers - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Offerteuitvraag reserveringssoftware, zwembaden en sporthallen. - SRO Servicecentrum B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder