dinsdag 12 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
23121 | Schilderwerk en nano coating buitengevel Walterboscomplex te Apeldoorn - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Communicatieadvies en -uitvoering (Ea0102) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Amsterdam - PHS - Bovenbouw contract 4 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwteampartner: Nieuwbouw was- en kleedaccommodatie en kantine FC Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Elementenverharding 2022-2025 - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2022...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Leveren en plaatsing van abri's - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Exploitatie & beheer truckparkings Rotterdam - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

201865006.028.069 VWS EA Raamovereenkomst voor Subsidieadviseurs d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wegreconstructies 2022 & verbreding fietspad Langendijk - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie N271 Milsbeek - Plasmolen - Mook - Provincie Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2022...
Lees verder

Raamovereenkomst ICT Hardware - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectleider rioolvervangingsprojecten - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

VWS EA Begeleidingstrajecten verduurzaming sportaccommodaties - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

2022 – 2029 Gladheidbestrijding in regie regio IJsselmonde - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Graafschap College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

bekendmaking voornemen contractering vergaderlocaties - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur ICT/IV Professionals t.b.v. DJI en de Justitiƫle ICT-Organisatie (JIO) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Noord - Meer Natuur In de Berm Drenthe - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Zuid-Holland Noord - Meer Natuur In de Berm Rijn&Gouwe - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Zuid-West - Meer Natuur In de Berm Zeeland - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder