maandag 11 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Maaien watergangen stedelijk gebied Wageningen - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpopgave verbouwing en uitbreiding gemeentehuis - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Omchippen restafval en gft minicontainers, en chippen en uitzetten van nieuwe pbd minicontainers, inclusief bijbehorende dienstverlening. - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Promo Platform - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Autorisatiebeheersysteem (ABS) en dienstverlening - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Verkenning deelmobiliteit mobiliteitshubs West-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Droog maaien Flevoland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meubilair - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo Hulp bij het Huishouden - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

24727 Monitoring gladheidsbestrijding (strooiadvies Cyclisch Terrein Technisch Onderhoud) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding en gerelateerde dienstverlening - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Corporate Financieel Systeem - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Z-route - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Klepelen wandelpaden-Duurswold en Oldambt 2022 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wijziging overeenkomst Vending - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NMR-systemen Faculteit B├Ętawetenschappen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Huur Klein Materieel en Gereedschappen - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renovatie veld 3 Terschuurse Boys - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie CRM functionaliteit - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Renovatie Minigemalen 2021-2023 - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

1-D-16921-20: Afdracht snelladers voor de veilinglocaties - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet-openbare EA Schoonmaakdiensten - CAK - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Robijn - Schoonmaakdiensten OBS De Veldrakker en Dependance - Stichting ROBIJN
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Parkeerautomaten en Kentekenherkenning fiscaal betaald parkeren in Parkeervoorzieningen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Thuiswerk Meubilair - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Re-integratie instrument werkstroom - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Laborijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet-openbare EA Objectbeveiliging - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Modernisering gebouwbeheersysteem Priva - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

N264.33.02.RE Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI's - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding meubilair - Kerobei, Stichting voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs in de Gemeenten Beesel, Maasbree en Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

De beste Welzijnsaanbieders voor 'Heel de stad' Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

SaaS Informatievoorziening Toegang en Regie (voorportaal) in aansluiting op Wmo processen en dienstverlening Backoffice Wmo en Jeugd als BPO in het Sociaal Domein - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medior/Senior Inspecteur Afvalstoffen (1fte), vanaf mei 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ambulant jongerenwerk en Straathoekwerk - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

201865004.015.021 - Inzicht in burgerperspectief d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medior/Senior Inspecteur Gevaarlijke Stoffen (1fte), vanaf mei 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud waterkeringen 2022-2023 - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

West Maas en Waal ICT-oplossing backoffice Wmo/Jeugd - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Beheer 't Koetshuis - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanitaire artikelen - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Cardiovasculair ultrasoundsysteem - 2022 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

LTA Jeugdzorg - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

LTA WMO Zintuiglijke beperkten - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar WABO/DSO - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur expertise Decos JOIN - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Automatic Meter Reading (AMR) klein-zakelijk - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Selectie Bouwkundig aannemer omvorming zwembad de Tongelreep - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Onderhoud Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige Installaties Stichting Meerkring - Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ambulante jeugdhulp en Wmo begeleiding - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie pedagogische en didactische softwareoplossingen - SURF B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor hoger onderwijs
Lees verder

Strategisch IT-advies - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding maaibestek 2022 - 2026 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder