vrijdag 8 april 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief met actuele stand van zaken 'Fit for 55'-pakket van de Europese Commissie

Kamerbrief met actuele stand van zaken 'Fit for 55'-pakket van de Europese Commissie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer wat de recente ontwikkelingen in Oekraïne betekenen voor de kabinetsappreciatie van de Europese voorstellen binnen het 'Fit for 55'-pakket die gericht zijn op herziening en herschikking van de EU-richtlijn en -verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof ("Waterstof en gas decarbonisatiepakket").
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de beantwoording van de vragen 'Litouwen adviseert consument geen Xiaomi-telefoons meer te kopen'
Minister Adriaansens (MEZK) geeft antwoord op vragen over de beantwoording van de vragen 'Litouwen adviseert consument geen Xiaomi-telefoons meer te kopen'. Het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief stand van zaken uitwerking COP26-verklaring
Staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) deelt de huidige stand van zaken van de uitwerking van de COP26-verklaring met de Tweede Kamer. Deze verklaring gaat over het in lijn brengen van internationale overheidssteun met de groene energietransitie.
Lees verder

Recente ontwikkelingen waterinjectie en oliewinning Schoonebeek
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer inzake de recente ontwikkelingen waterinjectie en oliewinning Schoonebeek
Lees verder

Publicatie IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) zendt de Tweede Kamer bericht van de publicatie van het IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change' en zegt een kabinetsappreciatie toe.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over problemen in de glastuinbouwsector als gevolg van de aanhoudend hoge energieprijzen
Minister Staghouwer (LNV) en minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoorden Kamervragen over problemen in de glastuinbouwsector als gevolg van de aanhoudend hoge energieprijzen. De leden Bontenbal en Boswijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Gespreksagenda Regio en Rijk april 2022
Lees verder

Brief regionale overheden Groningen
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer inzake 'Brief regionale overheden Groningen'
Lees verder

Aanbiedingsbrief gespreksagenda Regio en Rijk april 2022
Lees verder