vrijdag 22 april 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief aanvullende informatie afvalwaterinjectie Twente

Aanbiedingsbrief aanvullende informatie afvalwaterinjectie Twente
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt aanvullende informatie over de afvalwaterinjectie in Twente naar de Tweede Kamer. De staatssecretaris had deze informatie toegezegd in antwoord op vragen van de SP en Omtzigt.
Lees verder

Voortgang uitvoering Duurzaamheidskader Biogrondstoffen na_ACKE
Lees verder

Beleidsinzet biogrondstoffen
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Heijnen (infrastructuur en Waterstaat) informeren de Tweede Kamer, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de beleidsinzet van dit kabinet op biogrondstoffen.
Lees verder

Implementatieplan Toetsingscommissie Duurzame Biogrondstoffen
Lees verder

Beleidskeuzes uitgelegd
Lees verder

Verlenging waardevermeerderingsregeling Groningen voorjaar 2022
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de verlenging van de waardevermeerderingsregeling. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de overslag van aardgascondensaat in Roodeschool
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) beantwoordt Kamervragen over de overslag van aardgascondensaat in Roodeschool. Het lid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het strafrechtelijk onderzoek naar NAM
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen over het strafrechtelijk onderzoek naar NAM. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Beckerman (SP).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de gasopslag in Bergermeer
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) sturen de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de gasopslag in Bergermeer. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks).
Lees verder