maandag 25 april 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over de Nederlandse gasopslagen

Antwoorden op Kamervragen over de Nederlandse gasopslagen
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) sturen de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de Nederlandse gasopslagen. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Erkens (VVD).
Lees verder

Kamerbrief over de onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Eerste Kamer en de Tweede Kamer over hun inzet om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in het algemeen en Russische fossiele brandstoffen in het bijzonder zo snel als veilig mogelijk af te bouwen met behoud van de leveringszekerheid.
Lees verder

Kamerbrief over een samenhangend pakket ter verduurzaming van de glastuinbouw
Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van het coalitieakkoord, de samenhang met de uitvoering van het klimaatakkoord en de randvoorwaarden die het kabinet creĆ«ert om de glastuinbouw verder te verduurzamen.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over complete boomverbrandingen voor biomassa
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over complete boomverbrandingen voor biomassa later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

ragen over complete boomverbrandingen voor biomassa. Het lid Kops (PVV) heeft de vragen gesteld.
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over complete boomverbrandingen voor biomassa.
Lees verder

Het belang van het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat
Minister Adriaansens (EZK) reflecteert op het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat
Lees verder

Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2021
Minister Adriaansens (EZK) geeft de Tweede Kamer een reactie op het jaarverslag van de Autoriteit Consument en Markt over 2021.
Lees verder

Aanbiedingsbrief risicoparaatheidsplan Elektriciteit
Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het Nederlands risicoparaatsheidsplan Elektriciteit aan.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Sociale media niet geschikt voor kinderen concludeert Consumentenbond'
Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Sociale media niet geschikt voor kinderen, concludeert Consumentenbond'. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld.
Lees verder