vrijdag 22 april 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over zinkgaten en milieuschade in Twente

Antwoorden op Kamervragen over zinkgaten en milieuschade in Twente
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de risico's op zinkgaten en milieuschade in Twente. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66).
Lees verder

Stand van zaken onderzoek naar autorisatiebeheer Handelsregister
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het onderzoek naar het datalek bij de Kamer van Koophandel.
Lees verder

Beantwoording moties en toezeggingen afscherming adressen in het handelsregister
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt de Tweede Kamer de beantwoording moties en toezeggingen afscherming adressen in het handelsregister.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over gaswinning op de Noordzee
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer mede namens de minister voor Klimaat en Energie antwoorden op vragen over gaswinning op de Noordzee. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Erkens (VVD).
Lees verder

Voorbereiding besluitvorming gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer inzake Voorbereiding besluitvorming gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het artikel 'Interesse in kerncentrales groeit, maar: waar zijn de nucleair specialisten?'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over het artikel 'Interesse in kerncentrales groeit, maar: waar zijn de nucleair specialisten?'. De leden Erkens en Van der Woude (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Aanbieding onderzoeksrapport afstandsnormen voor windturbines
Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het rapport aan van het onderzoek naar afstandsnormen voor windturbines op land.
Lees verder

Aanbieding extern onderzoek koolstoflekkage non-ETS
Minister Jetten (MKE) stuurt de Tweede Kamer het extern onderzoek koolstoflekkage non-ETS
Lees verder

Kamerbrief stand van zaken sanctienaleving en implementatie
Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de naleving en handhaving van de sancties van de Europese Unie tegen Rusland in Nederland.
Lees verder