dinsdag 19 april 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Kabinetsreactie advies Rli over het Nationaal Groeifonds en beantwoording motie De Jo...

Kabinetsreactie advies Rli over het Nationaal Groeifonds en beantwoording motie De Jong c.s.
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) stuurt mede namens minister Kaag (Financiën) de Tweede Kamer de kabinetsreactie advies Rli over het Nationaal Groeifonds en beantwoording motie De Jong c.s.
Lees verder

Toepassen van een milieueffectrapportage rondom de Regionale Energiestrategieën
Minister Jetten (MKE) informeert de Tweede Kamer inzake toepassen van een milieueffectrapportage rondom de Regionale Energiestrategieën
Lees verder

RES-advies -Een plan-mer voor de Regionale Energie Strategie - maart 2022
Lees verder

Uitstel antwoorden Kamervragen over 'Bedrijven doen te weinig aan maatschappelijk verantwoord ondernemen'
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over het uitstel antwoorden Kamervragen over 'Bedrijven doen te weinig aan maatschappelijk verantwoord ondernemen'.De vragen zijn gesteld door het lid De Jong (D66).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van de zware sancties voor Nederlandse ondernemers die naar Rusland exporteren
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van de zware sancties voor Nederlandse ondernemers die naar Rusland exporteren.De vragen zijn gesteld door het lid van Houwelingen (FvD).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen woningverbeteringssubsidie
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw)informeert de Tweede Kamer over de beantwoording Kamervragen woningverbeteringssubsidie.De vragen zijn gesteld door het lid Beckerman (SP).
Lees verder

Schriftelijke vragen naar aanleiding van de brief inzake Nederlandse feedback op concept-uitwerking van de EU-taxonomie betreffende kernenergie en aardgas
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer over de Schriftelijke vragen naar aanleiding van de brief inzake Nederlandse feedback op concept-uitwerking van de EU-taxonomie betreffende kernenergie en aardgas.De vragen zijn gesteld door de fractie van GroenLinks.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht "Schandalen PostNL bij ons niet minder erg dan in België"
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over het bericht "Schandalen PostNL bij ons niet minder erg dan in België". De leden Leijten en Van Kent (beiden SP) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstel BNC-fiche: Richtlijnvoorstel 'Versterken van de positie van de consument voor de groene transitie'
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over uitstel van het BNC-fiche Richtlijnvoorstel 'Versterken van de positie van de consument voor de groene transitie'. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder