dinsdag 12 april 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg Telecommunicatie

Antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg Telecommunicatie
Minister Adriaansens biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op de door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat gestelde vragen in een schriftelijk overleg Telecommunicatie.
Lees verder

Beantwoording vragen over de berichten 'Studenten zien warmtekosten verdubbelen: 'Het is mijn vakantiebudget' en 'Forse prijsverhoging voor huishoudens met 'duurzame' stadsverwarming: 'We steken de houtkachel weer aan''
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de antwoorden op de vragen over de berichten 'Studenten zien warmtekosten verdubbelen: 'Het is mijn vakantiebudget' en 'Forse prijsverhoging voor huishoudens met 'duurzame' stadsverwarming: 'We steken de houtkachel weer aan'' .De vragen zijn gesteld door de leden Nijboer en Thijssen (beiden PvdA).
Lees verder

Verslag van de informele Telecomraad op 8 en 9 maart 2022
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het verslag van de informele Telecomraad van 8 en 9 maart 2022 in Parijs en Nevers, mede namens de staatssecretaris van BZK , die namens Nederland het woord voerde tijdens de Raad.
Lees verder

Tweede collectieve actie IEA strategische olievoorraad
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over Tweede collectieve actie IEA strategische olievoorraad.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het onafhankelijk worden van Russisch gas
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, over het onafhankelijk worden van Russisch gas,De vragen zijn gesteld door de leden Kröger en Bromet (beiden GroenLinks).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de injectie van productiewater door NAM in Twente
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de injectie van productiewater door NAM in Twente.De vragen zijn gesteld door het Van der Plas (BBB).
Lees verder

Kamerbrief over motie doorstart GasTerra
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op een motie van de leden Grinwis (ChristenUnie) en Bontenbal (CDA), waarin de regering wordt verzocht om te bezien of GasTerra een doorstart kan maken als nationaal of Europees handelshuis voor gas.
Lees verder

Antwoord op de Kamervragen bij het bericht 'Project Panda: hoe 'kroonjuweel' High Tech Campus toch in buitenlandse handen kwam'
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over het bericht 'Project Panda: hoe 'kroonjuweel' High Tech Campus toch in buitenlandse handen kwam'.De vragen zijn gesteld door de leden Amhaouch en Inge van Dijk (beiden CDA).
Lees verder

Overzicht toezeggingen Eerste Kamer
Minister Adriaansens (EZK), minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) sturen de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van de door de Eerste Kamer gerappelleerde toezeggingen per 1 januari 2022.
Lees verder