Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over de derde incidentele suppletoire EZK-begroting 2022 in...

Beantwoording Kamervragen over de derde incidentele suppletoire EZK-begroting 2022 inzake verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022
Beantwoording Kamervragen over de derde incidentele suppletoire EZK-begroting 2022 inzake verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022. De vragen zijn afkomstig van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2020 en actualisatie Corporate Governance Code
Minister Adriaansens (MEZK) informeert de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2020 en actualisatie Corporate Governance Code.
Lees verder

Appreciatie nieuw voorstel Europese Commissie: aanpassing van de verordening: herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (REACT-EU)
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over een voorstel van de Europese Commissie voor een aanpassing van de verordening: 'herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (REACT-EU)', en de beoordeling van dat voorstel door het kabinet. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over invloed Blackrock op Europese klimaatplannen
Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over het rapport 'Hijacked' van Reclaim Finance en Observatoire des Multinationales, waarin wordt aangegeven wat de invloed is van vermogensbeheerder Blackrock op het Europese beleid voor duurzame financiƫn. De Tweede Kamerleden Van Dijk en Leijten (beiden SP) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Verduurzaming van de industrie
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, hoe het kabinet de verduurzaming van de industrie wil gaan realiseren.
Lees verder

Appreciatie motie Klaver/Piri afbouwpad Russische kolen/gas/olie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft de Tweede Kamer een oordeel op de motie Klaver/Piri inzake een concreet afbouwplan incl. tijdpad van Russische olie, gas en kolen.
Lees verder

Kamerbrief over CPB rapport over Fit-for-55
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over CPB rapport over Fit-for-55.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over baanbrekende technologie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over het artikel 'Baanbrekende technologie kan CO2-uitstoot met 99 procent verminderen'. Het lid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief stand van zaken naleving en handhaving sancties Rusland
Minister Hoekstra (BZ) deelt de stand van zaken van de naleving en handhaving van de sancties tegen Rusland met de Tweede Kamer.
Lees verder