donderdag 28 april 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Voorstel van wet, houdende Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekki...

Voorstel van wet, houdende Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) (Kamerstuknummer 35479)
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over Voorstel van wet, houdende Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) (Kamerstuknummer 35479)
Lees verder

Kamerbrief garantie drijvende LNG-terminal Gasunie
Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om een garantie af te geven aan Gasunie voor de realisatie van een drijvende LNG-terminal in de Eemshaven.
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen: garantie drijvende LNG-terminal Gasunie
Beschrijving van de risico's die de Rijksoverheid loopt door een garantie af te geven aan Gasunie voor de realisatie van een drijvende LNG-terminal in de Eemshaven.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoeringsbesluiten RRF voor Bulgarije en Zweden
Minister Kaag (Financiën) en minister Adriaansens (EZK) sturen de Tweede Kamer de kabinetsappreciatie van de uitvoeringsbesluiten voor Bulgarije en Zweden in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF). Deze brief dient tevens als geannoteerde agenda voor de extra Ecofinraad op 3 mei 2022.
Lees verder

Gevraagd: uitstel commissiedebat 12 mei 'Systeemtransitie en Klimaatbeleid na 2030'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) vraagt de Tweede Kamer om uitstel van het commissiedebat 'Systeemtransitie en Klimaatbeleid na 2030' gepland op 12 mei 2022 om redenen van effectiviteit: de contourenbrief Nationaal Plan Energiesysteem wordt voor de zomer verwacht en kan dan worden meegenomen in het debat.
Lees verder

Eerste openstelling Impulsaanpak winkelgebieden
Minister Adriaansens (MEZK) informeert de Tweede Kamer inzake 'Eerste openstelling Impulsaanpak winkelgebieden'.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen op het gebied van kernenergie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen op het gebied van kernenergie later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Erkens (VVD), Dassen (Volt) en Leijten (SP) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Hoge gasprijzen dwingen 4 van de 10 glastuinders definitief of tijdelijk te stoppen'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Staghouwer (LNV) geven antwoord op vragen over het bericht 'Hoge gasprijzen dwingen 4 van de 10 glastuinders definitief of tijdelijk te stoppen'. De Tweede Kamerleden Valstar (VVD), Grinwis (ChristenUnie) en Boswijk (CDA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over vergoeding aan kolencentrales voor beperken van productie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de vergoeding aan kolencentrales voor het beperken van hun productie. Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft de vragen gesteld.
Lees verder