donderdag 14 april 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Dutch response to the revision of the Guidelines for state aid in agriculture and for...

Dutch response to the revision of the Guidelines for state aid in agriculture and for the Agricultural Block Exemption Regulation (18 maart 2022)
Lees verder

Non-paper on the revision of the Broadband Cost Reduction Directive Denmark Sweden and the Netherlands (31 maart 2022)
Lees verder

Response of the Netherlands on the draft EC proposal for a Temporary Crisis Framework
Lees verder

Dutch response to the revision of the State aid instruments applicable in the fishery and aquaculture sector (18 maart 2021)
Lees verder

Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met actualisatie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee (hierna: ontwerpbesluit), een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 16f, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

22091429.TK
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer medeondertekend door Minister Kaag over Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds.
Lees verder

22091429.Bijlage 1 financiƫle tabel omschrijving voorstellen en motie Heinen
Lees verder

22091429.Bijlage 5 modellen projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken
Lees verder

Rli-advies Investeren in duurzame groei 13-10-2021
Lees verder