vrijdag 29 april 2022

Internetconsultatie wetsvoorstel Klimaatfonds gestart

Internetconsultatie wetsvoorstel Klimaatfonds gestart
De internetconsulatie van het wetsvoorstel Klimaatfonds is vandaag gestart. Het klimaatfonds is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Hiervoor is in het Coalitieakkoord € 35 miljard beschikbaar gesteld. Belanghebbenden hebben tot en met 27 mei de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel.
Lees verder