woensdag 23 maart 2022

Vakbeurzen Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd

Vakbeurzen Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd

Wilt u alles weten over de nieuwste technieken op solar- en warmtegebied? Kom dan naar de vakbeurzen Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd op 12, 13 en 14 april. Wij nodigen u uit via RVO gratis deel te nemen aan deze beurs.

Vanuit RVO geven wij een aantal seminars. U bent daarnaast welkom in onze stand met al uw vragen over subsidies op het gebied van warmte en zonne-energie. Wij organiseren elke dag van 13:00 uur - 14:00 uur een speciaal spreekuur. U vindt ons op beursstand E8.

Lees verder

Agri-Food Innovatiemissie Californië

Bent u actief op het gebied van technologieontwikkeling in de glastuinbouw en vertical farming? Heeft u interesse om samen met Amerikaanse partners aan innovatieve oplossingen voor Controlled Environment Agriculture (CEA) te werken en deze te valideren? Ga dan mee met de innovatiemissie naar Californië van 23 tot 25 mei.

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat het verkennen van samenwerking met Amerikaanse partners in concrete R&D-projecten, met mogelijkheid tot gedeeltelijke projectfinanciering.

Lees verder

Webinar Waterstofkansen in Marokko

Wilt u uw kansen verkennen op het gebied van waterstof? En wilt u graag zakendoen met Marokkaanse partners? Neem dan op 21 april deel aan het webinar over zakelijke kansen voor waterstof in Marokko.

Lees verder

"Als je wist hoe men met kweekzalm omgaat, at je het niet meer"

FishFlow Innovations ontwikkelde een alternatief om zalmen te verplaatsen. Bij de huidige methode van 'verpompen' ontstaat veel stress en het leidt tot 30% sterfte. Met de buisvijzel kunnen ze stressloos opgepompt worden om te ontluizen en/of naar een ander bassin te pompen, wat betere vis en meer omzet oplevert.

Lees verder

"Spannende ontwikkelingen bij verduurzamen mobiliteitssector"

Nederland koploper maken in groene en schone mobiliteit, dat is sinds 2022 voor een groot aantal bedrijven en kennisinstellingen het gezamenlijke doel. Met ondersteuning van de regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) zet de sector grote stappen in de verduurzaming van de scheepvaart en de zwaartransportsector.

Door de coronacrisis zijn onderzoek- en ontwikkelbudgetten van bedrijven onder druk komen te staan, met als gevolg een rem op de verduurzaming van de sector. De RDM-regeling stelt Nederlandse bedrijven en universiteiten in staat om toch door te ontwikkelen.

Lees verder