dinsdag 8 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Huurderondersteuning voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beleidsmedewerker Kunst en Cultuur - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

23436 | DIOO celtelfonie en ledverlichting PI Middelburg te Middelburg - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Dakonderhoud - Stichting BOOR
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2022...
Lees verder

Gronings Deelfietssysteem 2022 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levensduurverlengende maatregelen 2022-2025 - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud 7 dienstvoertuigen - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud hybride vrachtwagen met laad en los hulp en haak-arm systeem - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Transport en verwerking afvalstromen zelfbrengdepot - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

26129 | Renovatie Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) depot Leeuwarden te Deinum (Brandstof) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2022...
Lees verder

Voluntary ex ante transparancy notice - Gasunie / GTS 01-14 March peaktender 2022-2024 - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2022-0003 - Herontwikkeling Jaap Edencomplex - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wegenonderhoud gemeente Het Hogeland 2022 - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten Oncologie - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

22768 Ombouw KMA t.b.v. aansluiting warmtenet Breda - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Grondverwerking Spoorzone te Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Licentie voor ad hoc opdrachtenplatform voor studenten en young professionals - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Realisatie multifunctionele accommodatie Aagtekerke - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder