maandag 7 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Partnerselectie Innovatie Kwartier - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk - Koning Willem I College
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Audiovisuele middelen - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Jeugdhulp Zeeland 2020-2023 (Open House termijn 1 2022) - Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbeidsmarktcommunicatie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mobiele CT Scanner - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afvalophaaldiensten bedrijfsafval - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing plantvakken incl. zwerfvuil ruimen Hellendoorn - gemeente Hellendoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging gunning vervangen zuilen en toegangsregistratie - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodragerverzekering conventioneel (WGA-ERD) - Bisschop Möller Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leasing van bedrijfsvoertuigen Stichting Skal Biocontrole - Stichting Skal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Opsterland - Europees openbare aanbesteding Levering Brandstoffen - Gemeente Opsterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huren van schepen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huren van paviljoens tbv de locatie Schinnen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aankoop stacaravans tbv locatie 's-Gravendeel - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Strategische advisering, implementatie, ondersteuning en beheer administratieve automatisering - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed gemeente Enschede - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - Stichting Essentius
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Medewerker Serviceteam - Cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

E-HRM applicatie t.b.v. Regio College en Horizon College - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - Stichting Varietas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Varietas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Software Licenties - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Back-end - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Dynamic emulation system for the medium voltage multi-terminal MMC-HVDC system - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Lichtfaciliteiten - NOS
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Integraal Groenonderhoud Zuid-Oost - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie massaspectrometer (LC-MS/MS System) - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Periodieke afkondigingen gegunde opdrachten uit DAS-NWO (periode Q3/Q4-2021) - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Diagnostiek en behandeling Ernstige Dyslexie - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoudsbestek Sportvelden - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

radioembolisatie medische hulpmiddelen (quirem spheres) - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - Stichting Op Kop, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Inhuur van uitzendkrachten - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Vervangen bomen - Gemeente Wassenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inkomensconsulent Bijzondere Bijstand - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Glovebox systemen - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Administratief Ondersteuner externe inhuur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arts - team Outbreak, infectiebestrijding - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afdrukdiensten - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architect Generieke ICT - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Grondverkoop en ontwikkeling/bouw appartementen "Van Buijsen" te Pijnacker - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Optimaliseren en vervanging verlichting - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

EA Kantoorautomatisering en systeembeheer - Commissariaat voor de Media
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten (niet zorg) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf Nieuwe informatievoorziening WOZ Waarderen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

EA printapparatuur en service voor Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, handelend onder de naam CVO Groep - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E-Installatieonderhoud en -projecten - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lokale maatwerkvoorzieningen Wmo Percelen 9, 14 en 15 - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Renovatie Locatie Domstad - Hogeschool Utrecht - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder