Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Kindcentrum de Terp te Wieringerwerf - Stichting Sarkon
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gebouwen voor...
Lees verder

Aankoop stacaravans tbv locatie 's-Gravendeel - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aankoop stacaravans tbv locatie Overloon. - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Huren van paviljoens tbv de locatie Schinnen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Huren van schepen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Lease Wagenpark ten behoeve van de GGD Hart voor Brabant - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Levering van 240 liter rolcontainers - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Planmatig onderhoud Hoornbrug te Rijswijk - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - FLUENTA - Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs in Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

22496 - Toezichthouden bij elektrotechnische (vliegveldverlichting) werkzaamheden op start- en landingsbanen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Lampen voor...
Lees verder

17261| Aanpassen gebouw C Lunettenkazerne te Vught - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31171348: Engineeren en uitvoeren van kribvaksuppleties in de Waal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2022...
Lees verder

31145569: Het ontwerpen en uitvoeren van het project realisatie Remmings- en geleidewerken in Zee & Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2022-0011 - Tijdelijk Sportpark DNK - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2022...
Lees verder

Bloemen en fruitmanden t.b.v. DJI en de IND - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Fonds Manager Brabant Outcomes Fonds 2 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Arbeidsmarktcommunicatie - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reclame- en marketingdiensten
Lees verder

Medische Middelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Horeca & Catering FoodCourt Padualaan 101 - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: | CPV: Kantine- en cateringdiensten
Lees verder

Inspectie, keuring en onderhoud aan hijs- en hefmiddelen boven de haak - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhouden openbare verlichting en projectmatige werkzaamheden Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Het leveren van achterladers en zijladers - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meststoffen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Senior secretaris WISI - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding touchscreens en ICT advies- en ondersteuningsdiensten - Stichting iPabo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst voor levering van Rotem Sigma Analyzers incl reagentia - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WFRL-11-19971 Lease wagenpark - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adembeschermende middelen - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

HR & Payroll systeem - Open Universiteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Interieur beplanting - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VNGR - Projectleider Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Zomermaaien moerasvegetatie Weerribben Vaarland Cluster 1 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zomermaaien moerasvegetatie Weerribben Vaarland Cluster 10 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zomermaaien moerasvegetatie Weerribben Rijland Cluster 1 & 2 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zomermaaien moerasvegetatie Weerribben Rijland Cluster 3 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoopondersteuning (flexibele schil Team Inkoop) - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur BOA's Gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Gebied Noord - Meer Natuur In de Berm Drenthe - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Zuid-Holland Noord - Meer Natuur In de Berm Rijn&Gouwe - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Zuid-West - Meer Natuur In de Berm Zeeland - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vouwbalgen Combinotrams GVB Amsterdam - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur en bediening Audiovisuele voorzieningen bij evenementen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aankondiging gunningen Q1 2022 uit dynamisch aankoopsysteem inkoopadviesdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RO-2022.15.0 Leveren en aanbrengen van bestortingen aan de waterkeringen - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Werkplekapparatuur - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

HR Medewerker Ondersteuningsteam Toeslagen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Architectenselectie voor het ontwerpen van een nieuw zwembad - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Renovatie besturingskasten minigemalen - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien gazons gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie: Trailers, bestaande uit opleggers en containers - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Medewerker Interne communicatie - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Hotel- en vergaderdiensten ten behoeve van het Kadaster - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA WW casemanagement tbv Radboud Universiteit - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansluiting 11 - Oranje Nassaulaan incl. kruising B. Falkenaweg - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Waterstraalsnijmachine - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Uitzendkrachten & payroll t.b.v. de RDOG HM - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur groenpersoneel - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Stadsps Zaanstad - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Training inzake 'Local Governance' - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31153856: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Beheer Kinderboerderij De Hazewinkel gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verzorging van huisdieren
Lees verder

Rioolinspectie, reiniging riolering en reiniging pompen/gemalen - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, Zuidoost-Drenthe NL132 |...
Lees verder

Medische pendelsystemen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het behandelen van aanvragen van Omgevingsvergunningen - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huur Toetsmeubilair - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerkinfrastructuur vervanging Hardware en Migratieadvies - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktoriëntatie herstelacademie, sociaal domein - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: | CPV: Maatschappelijke...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Zorg gerelateerde Onderzoeken - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Refit van het inspectievaartuig Waterlelie PFL - 2895866 - Provincie Flevoland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: | CPV: Reparatie, onderhoud en...
Lees verder

VMWare - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Basisschool 2e Balsemien - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Feasibility study leveraging flood protection for resilience in Khulna, Bangladesh - Invest International Public Programmes B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voertuigen ondergrondse afvalinzameling - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Exploitatie fietstransferium Houten centrum en Castellum, beide met bijbehorende commerciële ruimte - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

I&V15-2019 N256 Bypass Zandkreekdam en Vervangen 2x verkeersregelinstallatie - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren en onderhouden van tractoren en aanverwante dienstverlening - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tijdelijke inrichting test- en vaccinatielocaties - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verbetering Defensie legering aan gebouw 188 op de Generaal Winkelman kazerne te Harskamp - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding inzet EHBO ten behoeve van Covid-19 vaccinatielocaties - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Account diensten - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst bestrijding Eikenprocessierups Gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Broker Microsoft software en daaraan gerelateerde dienstverlening Ten behoeve van de gemeenten Barneveld en Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Visualase - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Interieur beplanting - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Flexibele arbeidskrachten CBR - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoop van ICT hardware en software - Gemeente Nieuwkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Salarisverwerking - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountant diensten - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountdiensten Landstede Groep - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation - Analysis of water-related technical challenges, applicable governance arrangements and potential financing mechanisms for the development of infrastructural interventions in the city of Cartagena, Colombia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Reimerswaal - Gemeente Reimerswaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL...
Lees verder

Brokerdienstverlening met betrekking tot opleidingen ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Het CBS) - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding RDW Internet Ontsluiting (RIO) en Distributed Denial of Service (DDoS) dienstverlening - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Best Value realisatie transportsysteem RWZI Westerkwartier - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Schuldhulpverlening - Gemeente Epe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder