Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Groenbestek Houten 2022 t/m 2026 - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

HSL-Zuid - Metingen t.b.v. correctief onderhoud onderbouw - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Duurzaam Beheer en Onderhoud - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2 NAAT II - regionaal - Dienst Testen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Renovatie besturingskasten gemalen - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EU ICT Gebruikershardware - Stichting Allente onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meldkamer en alarmdiensten - Stichting Spaarnesant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oplossen Knelpunt Moezelweg - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Software Reseller Provincie Zeeland - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak binnensport gymlocaties gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-Hardware - Jong Leren stichting voor confessioneel onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-D-29004-21: Keukenaanpassingen en Plafondliften - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warmte en Koude Afleversets - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud bomen gemeente Someren 2022 e.v. - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en aanleg speeltoestellen gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Vegetatiekartering N2000 de Alde Feanen - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market Consultation U-Space Airspace - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

Financieel systeem gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Surveillanten - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Inhuur van professionals vanaf schaal 10 - Stichting Nuffic
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Informatiesystemen voor schuldregelingen en budgetondersteuning - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Onkruidbestrijding Openbaar Groen 2022-2025 Dijk en Waard - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

31142017: Opwaardering Twentekanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Markconsultatie standaard softwarelicenties en bijbehorende dienstverlening - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Management en reporting tool - Stichting DutchStartHub
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

SGH - IT hardware - Scholengroep Holland, stichting voor openbaar primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud grasvegetaties en watergangen buiten de bebouwde kom 2022 - Gemeente West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

1-L-29080-21: Leveren Betonnen Banden, Speciale Betonnen Banden, hulpstukken en overige betonartikelen aan de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bloemen, cadeaubonnen en geschenken - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Landelijke Uitrol Flitscamera's op overwegen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reinigen, preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, NEDERLAND NL |...
Lees verder

WMO Trapliften gemeenten Zuidplas en Bodegraven- Reeuwijk - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Financieel medewerker - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

2022 - 2026 Werkplek gerelateerde ICT hardware - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

KVK: Doormeten kwaliteit IT landschap - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Drukwerk - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vastgoedmonitor werklocaties - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Platform- en implementatiepartner Business Intelligence & Analytics - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Minkema College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Woerden en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting voortgezet onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, Delft...
Lees verder

1-D-26376-21 Jeugdhulp - OZA Specifiek - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkeling en levering van Hot-Tap US-flowmeter - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Buiteninstallaties - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie digitalisering archieven Nationaal Archief - Nationaal Archief
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie t.b.v. Aansprakelijkheidsverzekering t.n.v. N.V. Nederlandse Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding telescooptribune en stoelen theater Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Levering van Aardgas (sourcing) en het voeren van programmaverantwoordelijkheid - AGEM Gemeentelijke Energie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integrale oplossing software sociaal domein - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening rechtspositie SW en PW (MGR) - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder