Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bestek 2420. taject 135. Onderhoud N313 Duitse grens - Aalten - Lichtenvoorde - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal Service management (ISM) systeem voor Facilitair en IT - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Emballage, Transport en Verwerking van Klein gevaarlijk afval voor aan Omrin gelieerde gemeenten - Omrin - Afvalsturing Friesland NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectleider Lekker fit! - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lyric flowcytometer - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Sr. Juridisch adviseur handhaving (2x) - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EU aanbesteding Touchscreens RSG Wolfsbos - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectmedewerker - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf van plafondtilliften inclusief service - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaken gemeentelijke gebouwen Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3...
Lees verder

Verkoop perceel 'Hotel Riche' Boulevard 73 gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Mobiliteitskaart Provincie Noord-Holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2050 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Infradiensten 2022 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst aanschaf en onderhoud personenbussen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding: Telecommunicatieplatform - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warme drankenautomaten medewerkers - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Transport As A Service (TAAS) provider - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Transport As A Service (TAAS) provider - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

CER operatordiensten vervoer - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

VNGR - Projectleider Geo-informatie en kwaliteit - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inhuur projectleider nieuw bedrijfssoftwaresysteem - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Selectie Ontwikkelpartners - Coöperatie Dimpact UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud voertuigen tot 3500kg - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

moving platforms for in spray booths, operating systems and electra - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Leveren en plaatsing van abri's - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen bebouwde kom - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inspecties gebouwen ten behoeve van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hybride oplossing couveuses met transport-, reanimatie- en opvangtafel functie - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Couveuses
Lees verder

Levering gas - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Directiesecretaresse - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw onderwijsgebouw ROC Gilde Opleidingen Roermond - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gebouwen voor...
Lees verder

Levering, installatie en onderhoud zonnestroomsystemen 2 locaties - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Monitoring kwaliteitsbeheersing Centrum-Noord - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Brokerdiensten Beleid en Advies en Algemene Ondersteuning SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Adviseur Herstel Toeslagen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Omgevingsplan - Gemeente Lisse
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-01-2035 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337, Utrecht NL31...
Lees verder

OneP6 - Primavera cloud migration - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering horecaproducten Sportbedrijf Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

10100045697 BD/NCTV Senior Expert Besturing, Privacy en Samenwerking - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountancy GGD Brabant-Zuidoost 2022 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-26376-21 Jeugdhulp - OZA Specifiek - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratieve ondersteuner - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31178230: Markconsultatie vervanging en renovatie van de technische installaties en het bedienings-, besturings- en bewakingssysteem van de Spijkenisserbrug en Brug over de Noord. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Technische...
Lees verder

Europese aanbesteding Network As A Service (NAAS) - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitaal Forensisch onderzoek - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

IFR renewal training for Apache helicopter pilots - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen gemalen en randvoorzieningen (NAD gemalenbeheer) - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Adviseur Duurzaamheid & Omgevingswet - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding voor een raamovereenkomst Bouwkostendeskundigheid - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Was- en strijkservice - gemeente Twenterand - Gemeente Twenterand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantscontrole Belastingsamenwerking West-Brabant - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS Menno ten Braak - 4 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kenniscentrum Hoogbegaafdheid - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure Brandverzekering TU Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Hybride inzamelvoertuigen met minicontainerbelading - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Buyergroup AI beeldherkenning en drones - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Creatieve materialen - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS Kerst Zwart - 4 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA HI-vis Motorkleding (textiel) ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee (KMar) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De levering op afroep en naar behoefte van LED-binnenwerken voor openbare verlichtingsarmaturen aan Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT Hardware 2022 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Payrolling en Detachering - Gemeente Terschelling
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar Integratie - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese procedure 'Generiek data distributie- en ontsluitingssysteem' gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting Basisschool 'Schatkaart' - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leerroutes en de Module Arbeidsmarkt en Participatie - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 |...
Lees verder

X-Ray diffraction system - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Beheerondersteuning Openbare Verlichting, VRI en Sportveldverlichting - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Adviseur Wvggz - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Tilburg - PHS - Spoorcontract - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412...
Lees verder

Tilburg - PHS - 4de Perronspoor - Realisatie Transferwerkzaamheden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Servers & Storage dienstverlening - Aeres
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Riolering Onderhoud en Vuilwaterafvoer - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 gemeente Laarbeek - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Mobiele graafmachine met aanbouwdelen - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Noord - Meer Natuur In de Berm Drenthe - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering van Eindejaarsgeschenken t.b.v. de Raad voor de Kinderbescherming - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS de Driesprong - 4 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leermiddelen vso - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Gebied Zuid-West - Meer Natuur In de Berm Zeeland - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gebied Zuid-Holland Noord - Meer Natuur In de Berm Rijn&Gouwe - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

VNGR - Senior Enterprise Architect Ruimte en GEO - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Verhuisdiensten - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verhuizingsdiensten
Lees verder

Arrangementen Dyslexie Zuid-Limburg 2022 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Microsoft licenties - GGD regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatiedienstverlening - Primair Applicatielandschap CIZ - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tijdelijke woordvoeringscapaciteit (EA0100) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Scanning Electronen Microscopen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, Agglomeratie...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan – Bouwdeel T – Installatietechnische werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Herinrichting Openbare Ruimte Stationsomgeving Nunspeet - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding voertuigen - De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU tender Check Valves for WarmteLinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

METEOROLOGICAL DATA PROCESSING SYSTEM - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats...
Lees verder

EA Leveren Hosted totaaloplossing voor toegang en verhuur van sportaccommodaties - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architect uitbreiding ATC - AT Scholen VO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Renovatie Rietveld 49 te Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 |...
Lees verder