dinsdag 22 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie Huiselijk geweldarrangementen deel 2 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Europese aanbesteding vaste telefonie - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

HR & Payroll systeem - Open Universiteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Het ter beschikking stellen van Inleenkrachten op basis van de cao voor uitzendkrachten - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leerroutes B1- en Z-route - regio Fryslân - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering bureaustoelen 2022-2026 inclusief optiejaren - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding LCM 2023 - 2027 - Stichting Incident Management Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Woonrijp maken Reigersborg fase Zuid V - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Cloud hosting - Ergon
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ARC- Asfaltreparatiecontract Gemeente Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2022...
Lees verder

Veiligstellen gebouwen i.v.m. acuut onveilige situatie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Resource Transition Business Intelligence support - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

EU tender Check Valves for WarmteLinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland...
Lees verder

Communicatiehulpmiddelen - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Omnichannel informatievoorziening - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

AI 2021-0260 Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Huisvesting verenigingen Wessem - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en vervanging van Audiovisuele middelen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Concessie Vendingautomaten - Wageningen University & Research
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Innovatiepartnerschap afvalwaterbehandeling Twence - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leasing van bedrijfsvoertuigen Stichting Skal Biocontrole - Stichting Skal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

End User Devices gemeente Roosendaal - Werkplein Hart van West Brabant - ICT West Brabant West 2022-2025 - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan - Bouwdeel T - Bouwkundige werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Capaciteit Toegankelijkheidsaudits - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Payroll Services for Vattenfall in the Netherlands - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder