zondag 20 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Softwarebroker, levering licenties en aanverwante dienstverlening - ICT NML
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS B. Tormijn - 3 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Junior Handhaver Goed Verhuurderschap - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Integrale Oplossing voor het Sociaal Domein - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-01-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Erasmus MC - Verpakkingsmateriaal CSA - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-01-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Papieren...
Lees verder

Inhuur inkoopdeskundigheid - Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gebied Zuid-West - Uitvoeringsbegeleiding saneringen sporen en wissels in ZW NL - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31170234: Archeologische opgraving ViA15 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Ex ante publicatie: ondersteuning opzet inhuurdesk Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

BZ - EA - Learning for Strengthening Civil Society (L-SCS) - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Debietmeters en Debietmeetdata (DIG-12468) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Bestek 2426 Onderhoud Electrotechnische Installaties Perceel 1 Prv, Gelderland Noord - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT diensten: Hosting, Beheer, Onderhoud en Doorontwikkeling applicaties BIJ12 - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Berm en slootonderhoud 2022 Verschralingsbeheer - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

19870321 NFMU Inhuur project engineer voor de NH90 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding voertuigen - De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-14147-21: Het op afroep en naar behoefte leveren van betonnen tegels ten behoeve van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen Stichting Scholengroep Spinoza - Stichting Scholengroep Spinoza
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Interim manager Projectbureau - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Campagne Concept Ontwikkeling - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider en Coördinator Integraal Toezicht en Handhaving (milieu) (32-36 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Financieel Systeem - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk servicecontract (raamovereenkomst) Afscheidingsinstallaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Digitaliseren en indiceren van archieven - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Externe vergader- en verblijffaciliteiten - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Warming UP - EBN B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geologische...
Lees verder

EA Thuiswerkmeubilair - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en fleetmanagement van Magazijnheftrucks - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Heftrucks
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud rioolinstallaties - Gemeente Goirle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

VTH software gemeente Waalwijk - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Audio Visuele middelen - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Marktconsultatie Digitaal Onderzoek Ondersteunend Systeem - Algemene Rekenkamer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Planning en...
Lees verder

Onderhoudsbestek waterbergingsgebieden WSHD onderhoudsjaren 2021-2026 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

LAN Netwerkapparatuur - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur gezinswerkers jeugd - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud gazons Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Content - Thieme 2022-2024 - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Content - Annual Reviews 2022 - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Content - Portico 2022-2024 - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Schadeafhandeling openbare ruimte - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Content - Johns Hopkins 2022 - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanbesteding Catering en schoonmaakonderhoud - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HERAANBESTEDING - Levering en onderhoud 18 stuks sneeuwploegen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Naar een klimaat-robuust en toekomstbestendig watersysteem met klein- en grootschalige hydrologische ingrepen voor de Nederlandse natuur - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoeren van...
Lees verder

Strandreiniging & overige strand onderhoudswerkzaamheden t.b.v. gemeente Bergen - Gemeente Bergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud motoren vaartuigen - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2018 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

Financiele applicatie werkorganisatie en vier gemeenten - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-03-2018 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Marktconsultatie Effecten van nutriëntenfluxen op de biogeochemie en vegetatie van kwelzones' - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoeren van...
Lees verder

Content - Oxford University Press Reference 2022-2024 - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

'Vergroten en verbinden langs macrogradiënten als sleutel tot biodiversiteitsherstel' - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoeren van...
Lees verder

Lichtbronnen voor forensische opsporing - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Nachtkastjes Amsterdam UMC - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Content - Sdu 2022-2024 - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Microscopen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A05.07.2022 Marktconsultatie Accountantsdiensten - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Voor de brokerdienstverlening van het ter beschikkingstellen van Interim Professionals - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en implementatie van en onderhoud aan een CE-IVD gecertificeerde Totaaloplossing voor een volledig geautomatiseerde analytische bepaling van 7 en mogelijk 8 of 9 merkers voor de neonatale hielprikscreening (17-OHP, BIOT, IRT, T4, TSH, GALT, TGAL en mogelijk PAP en/of TBG) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer, onderhoud, schadeherstel en reclame exploitatie - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Jobcoach - cluster Werk en Inkomen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Medische aansprakelijkheid en WMO - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aansprakelijkheidsverzekeringen
Lees verder

2023 - 2033 Financieel systeem als SaaS - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

A06.22.2022 Leveren kleine bestelwagens ten behoeve van Gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder