zaterdag 19 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Communicatieadvies - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden (intensief) - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Marktconsultatie levensmiddelen - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Voeding, dranken, tabak en...
Lees verder

Het leveren van achterladers en zijladers - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud natuurlijke beplanting (perceel 1 en 2) - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Beheer en onderhoud mechanische riolering 2022-2027 - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-L-01020-21: Leveren van (biologische) bloembollen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Video Conferencing voorzieningen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341, NEDERLAND NL...
Lees verder

Externe inhuur personeel & Payroll dienstverlening - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering ict-hardware - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Software reseller - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Analyse Tooling ten behoeve van Wendbare wetsuitvoering - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Schoonmaak openbare toiletten - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VWS EA Begeleidingstrajecten verduurzaming sportaccommodaties - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Samenstellen en verzenden van pakketten t.b.v. Pienter Coronaonderzoek - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak sportcomplex De Altis - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Industry 4.0 - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Meerjarig Onderhoud Infrawerkzaamheden land- & airside en groenonderhoud landside op Eindhoven Airport - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31169152: Inkoop Trailerbare Meetvaartuigen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor een applicatie voor budgettering en forecasting - Stichting Nuffic
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud en storingen beweegbare bruggen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hermotorisering Veerpont 50er - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

LIFE19 MIBA FILLER Pilot: Design & Build of electrotechnical installations and process automation for MIBA Filler pilot plant - Blue Phoenix Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Breast cancer screening baseline and advice for quality assurance and quality control in Colombia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Lyric flowcytometer - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden Zwijndrecht 2022-2032 - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Relinen Rioolstrengen 2022 - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Technische inspecties kademuur constructies ROVK - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland...
Lees verder

DNA Sequencing - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Realisatie nieuwbouw zwemcentrum De Welle - bouwkundige werken - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2022...
Lees verder

Realisatie nieuwbouw zwemcentrum De Welle - elektrotechnische werken - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2022...
Lees verder

Realisatiewerkzaamheden werktuigbouwkundige installaties - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2022...
Lees verder

Levering en plaatsing tijdelijke onderwijshuisvesting (noodlokalen) gemeente Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Lokale maatwerkvoorzieningen Wmo & Lokale Jeugdhulp & Participatiewet - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leidschendammerhout - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Disposables NFU CTB - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Client VolgSysteem GGD Kennemerland PAC MZ - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme drankenvoorziening - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Implementatiemanager Schuldendomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Accountantsdienstverlening - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Inloop voor ontmoeting, meedoen en ondersteuning GGZ / (L)VB - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EX ANTE PUBLICATIE UITGIFTE RECHT VAN ERFPACHT - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding vloerbedekking - Stichting BOOR
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie en herinrichting speelplekken 2022-2028 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, Agglomeratie...
Lees verder

Beheer onkruid en knippen hagen Oud Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties Cultuurgebouw - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Food & Drinks - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Goirkestraat e.o., herinrichting - Ontwerpbureau - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

NU Primo - Chromebooks Leerlingen - Stichting Primo Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure Mondzorg Utrecht (PI) (1) - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Beschermd wonen - Regio IJssel-Vecht - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: |...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure Mondzorg Ter Apel (JI) 2022 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Omnichannel informatievoorziening - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure Mondzorg 2022 (1) - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure Mondzorg Grave (PI) (1) - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Groen Verzamel Bestek (GVB) Dar NV - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur medewerkers Vergunningen Milieu en uitvoering Toezicht en Handhaving inrichtingen klasse I, II en III, ODNV en OVIJ - Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Onkruidbestrijding Kerkrade - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verantwoorde Bedrijskleding t.b.v. Gemeente Vlaardingen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Aanbestedingsstrategie OV-concessie West-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huishoudelijke Ondersteuning - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Training 'Trade Promotion & Economic Diplomacy' - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren en plaatsen speeltoestellen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering gas - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Omnichannel informatievoorziening - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS Diekmaat - 3 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen regio Vallei - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbreiding Campus Den Haag - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer West Maas en Waal - Gemeente West Maas en Waal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaak - St. Kath. Onderwijs Ginneken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Groepsvervoer met chauffeur - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prodock 2 - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS de Hofmaat - 3 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en beheer E&W installaties - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RFI (marktconsultatie) MSR Gateway - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Distributie- en...
Lees verder

Cameratoezicht gem. Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Research Innovatie ten behoeve van Operations Research (TRIO) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS de Marke - 3 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU OPONOA - Schoonmaak, OBS de Voshaar - 3 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Functioneel beheerder CMS - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Subsidiesysteem - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Vervoer van militair materieel over zee met voor- en natransport van Nederland en België naar Noord-Amerika en vice versa - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van...
Lees verder

Levering en onderhoud wiellaadschop - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toetredingsronde 1-2022 Open house inkoopprocedure voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Levering 238 aggregaten 2kW draagbaar benzine + raamovereenkomst reservedelen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Installatieonderhoud en - projecten - Stichting OVO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uivoering wet WOZ - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Koning Willem I College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder