Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Nationale aanbesteding Postdiensten GGDrU - GGD regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31142017: Opwaardering Twentekanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud centrifuges RWZI"s Zaandam en Alkmaar - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gulpen- Wittem onkruidbestrijding op verharding - Gemeente Gulpen-Wittem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31178122 Dienstverlening aan gebruikt RWS gladheidbestrijdingsmaterieel en Lavastorm - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Sneeuwploegen
Lees verder

Uitvoering schakelwerkzaamheden aan tractie energie installaties Tram/ Metro Baan - GVB Holding N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Software en aanverwante dienstverlening, gemeente Apeldoorn, 2022 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Samenhangende Ondersteuningsprofielen Wmo - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2017 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Energieloket - gemeente Westland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Versneller Massa Spectrometer - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantscontrole 2022-2025, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Beveiligingsdiensten dienstpanden gemeente Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beveiligingsdiensten
Lees verder

Bedrijfsauto-bestickering (huisstijl) - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten; jaarrekening, projectcontroles en belastingadvies - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Effectonderzoek kansrijke interventies in het po en vo - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding: 'Signing Hogeschool Inholland' - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Noord-Holland...
Lees verder

Ondersteuning Financieel Beheer subsidieproject - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst uitvoeringsbegeleiding civieltechnische werkzaamheden onderhoud watergangen - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Morfologische and scour assessment of the IJmuiden Ver (IJV) Wind Farm Zone. - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van Financieringsexperts - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Baby gebruiks- en verbruiksartikelen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen gemeente Wijk bij Duurstede - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verbetering Defensie Legering (VDL) van 1e t/m 3e verdieping van gebouw 061 (Algiers) op de Van Braam Houckgeest-kazerne te Doorn. - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2022...
Lees verder

Tijdelijke woningen in huur (prefab woonunits) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Drukwerk - Stichting Nuffic
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

CD&E Chalets - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Testing / Software testers - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU D4W - Schoonmaak - De Eendragt - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

20855 | Marktconsultatie 'contractering renovatie Paleis van Justitie te Den Haag' - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2022...
Lees verder

EA Winkelsysteem tbv Distributiecentra van de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Integrale spoormeting GVB Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie Veilig Mailen iRvN - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Levering verf en verfmaterialen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managed Service Provider voor inhuur extern personeel - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Coördinator Team Outbreak, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Planner - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herinrichting inhuur - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie 3D bioprinter - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur ICT-professionals - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2399. Traject 76. N831 (A2 - Rotonde Alemse stoep) km 14.370 - km 18.810 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak, beheer, onderhoud en exploitatie IKC / MFA De Kreek te Zwaag - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Opinieonderzoeken - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Traineeprogramma - Gemeente Dongen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Circulair sloopprogramma RWS - uitvoeringsfase - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-07-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Gemeente Veendam - Accountantsdiensten - Gemeente Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Huiselijk geweldarrangementen deel 2 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke...
Lees verder

Europese aanbesteding Onderwijs Leerpakket - Verdi onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Locatieproductie van een NPO Radio evenement - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Hybride teams voor toegelaten aanbieders Wijk bij Duurstede - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31177780 Aanbesteding Talentontwikkeling en Duurzame Inzetbaarheid - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Heraanbesteding Koppel en toebehoren - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Horecadienstverlening Omnia - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van personeel in 2 percelen, Broker en Payrolling - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en onderhoud 15x IED Voertuigen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Personeel - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Werkbouwtuigkundige installaties - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verkoop grond - Woonzorgcomplex Bospark - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Marktconsultatie inpassingsvraagstuk kabels en leidingen Amstelstad - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2024 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cateringdienstverlening - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Back-end dienstverlening "Servicepunt" - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

360 graden panoramabeelden - Werkmaatschappij 8KTD Burgum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jurist Handhaving (2 fte), vanaf april 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

End User Devices gemeenten Etten-Leur & Moerdijk - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Opleiding Incidentmanagement - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese Aanbesteding Accountsdiensten - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandcontract Gemeente Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Parkeeronderzoeken - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

inhuur ICT-Professionals Detavast tbv Defensie, VWS, SZW en BZ - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening op het gebied van architectuur, inclusief constructief advies en installatieadvies inclusief bouwfysisch advies voor de nieuwbouw BWRI Midden-Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

BZK-EA Bedrijfsgerelateerde Zorg - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering, plaatsing en onderhouden van ondergrondse containers incl. bijbehorende beheersoftware en - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Software assurance AEOS - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Liquid Handling Platform - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Beheersing eikenprocessierups (EPR) gemeente Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden 2022 ev - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud civieltechnische kunstwerken gemeente Moerdijk 2022-2025' - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

De levering en aanvullende dienstverlening van parkeersystemen voor Parkeervoorzieningen van de Gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundig specialistisch expert - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hardware - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitale schoolborden - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering elektriciteit en aardgas Regio Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

FIN - SAS - Integraal Herstel - Ministerie van Financien
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Duivenvoordse polder afruimen gewas - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder