Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Ziekenhuiszorg DJI 2022 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Waarderingsapplicatie Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Laboratorium benodigdheden en chemicaliën - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie 360 graden Klantbeeld Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Nederweert
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam en uitvoering renovatie verenigingsgebouw de Halve Maan - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Achterhoek VO - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Parkeeronderzoeken - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Advisory and specific expertise: Aviation (2) - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Milieukundig Waterbodemonderzoek Voorne Putten - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie Zaaksysteem - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Compacte elektrische veegmachine gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel administratief medewerker en programmaondersteuner Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening inhuur ICT professionals - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding busconcessie 2024 - 2034 - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: | CPV: Openbaarvervoersdiensten
Lees verder

Arbeidsmarktcommunicatie overbrugging - Politie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Security host 2022 - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

EA Disposable bestek en servies - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groenonderhoud, incidentele opdrachten - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doorontwikkeling, beheer en onderhoud SPOT - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Identity and Access Management - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

vervanging back-up hardware VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Auditdiensten Hyperscalers - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10600087597 OM Kwartiermaker IT run - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Wft curatordiensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2023 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

3286959 - Verstrekken van Gemeenschappelijke gezondheidsverklaringen onder de Dublinverordening - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst vervangen speeltoestellen en ondergronden 2022-2023 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie elektrische Deelauto's - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beheer van wagenpark
Lees verder

BRM Lijndenhof incl. WRM 't Lint en Groene As - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding selectie architect nieuwbouw Baanbrekers - Baanbrekers
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bekendmaking voornemen uitvoeren onderhandelingsprocedure voor voedermateriaal apen - B.P.R.C.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhouden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Sloop, renovatie & nieuwbouw Voorzieningencluster Beeklaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

69-2021 Knippen hagen - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

EBN Marktverkenning verzekering van de offshore assets, inclusief dekking voor de on- en offshore exploratie en productie activiteiten - EBN B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

EBN Marktverkenning Brandverzekering onshore - EBN B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

Aanbesteding ICT hardware - GGD Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur personeel groenvoorziening - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

"Acquisition of a benchtop NMR system that can be coupled with an autosampler system for bioreactors" - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Elektrotechnische Installaties gecentraliseerd gemeentelijk vastgoed - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Photon counting CT Scanner - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

De levering en aanvullende dienstverlening van parkeersystemen voor Parkeervoorzieningen van de Gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BRM Quatrebras Deelplan C - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

European tender for US Flowmeters (clamp-on) WarmteLinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Doorontwikkeling Wijksteunpunten - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

DPS Video software and related services - SURF B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verenkelen fietspad Kluizendok fase 1 interne wegenis - North Sea Port Flanders nv van publiek recht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur van expertise en extern personeel - Vereniging Wigo4it in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Best Value aanbesteding Vernieuwing ICT Stadsbeheer - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Sprinklerinstallaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koop- en leveringsovereenkomst drinkwater in éénmalige fles - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestrijding Japanse Duizendknoop - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en beheer firewall apparatuur voor dienst SURFfirewall - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inspectie, onderhoud en storingsherstel UPS installaties - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

DOS-2021-0008134 assistent contractmanager Programma RijnlandRoute - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Notification: 'Study within the Mining Effects Knowledge Program (KEM-39) on the cyclic storage of gases in the Netherlands' - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Herinrichting Rijksweg Limmen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Milieu adviesdiensten - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerp, realisatie en tijdelijk beheer Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) - Stichting BIM Loket
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Huisvesting Maritieme Academie Harlingen - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arts Bron- en Contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0179 - Bruggen 2060, 2080 en Paviljoens & Parkeerinrit - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten NWO-I - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GEANT IP Routing and Switching Supply and Services Replacement - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Netwerkuitrusting
Lees verder

Telemetriesysteem gemalenbeheer - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integrale HR/PSA en financiële software - COG
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS EA Training en e-learning [Ont]Regel de zorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kwaliteitsinspecties schoonmaakdienstverlening - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SZW EA ROVK Opleidingen schoonmaakmedewerkers - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Westvoorden man met bosmaaier - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lease en optionele aanschaf Brandstofcel - Gemeente Ameland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Huisvesting faculteit Rechtsgeleerdheid te Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11,...
Lees verder

Re-integratie instrument - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Buzz010 Dagreizen per touringcar in de regio Rotterdam - Stichting Buzz010
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren van Microsoft -en Standaard programmatuur en daaraan gerelateerde dienstverlening - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Juridisch advies en advocaatdiensten - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Tankinstallaties en keuring OBAS - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder