maandag 14 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Rotterdam CCUS Project Porthos – HDD Installatie mantelbuis zeewering - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rotterdam CCUS Project Porthos – Design & Construct onshore leiding - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Fysieke boeken en overige leermiddelen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Scenariostudie kernenergie in de energiemix - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Liftonderhoud Binnenstad & Roeterseilandcampus t.b.v. de UvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Enquêtering & gegevensbeheer provinciaal arbeidsplaatsenregister (LISA) - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Parkeerautomaten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV7728 Coordinator Kabels en Leidingen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

UMCG Marktconsultatie Schoonmaak & Managing partner joint venture - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Schoonmaak- en...
Lees verder

Professionele wasmachines en drogers t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Bloedtransfusiesystemen - Defensie - 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessieopdracht Buurthubs/- depots - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandveiligheidsinspecties - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Inkoop van duurzame energie - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Geophysical investigations IJmuiden Ver Wind Farm Zone (sites V and VI) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Speeltoestellen - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

market consultation Radiotherapy image processing software - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische software
Lees verder

Inhuur zorgpersoneel ten behoeve van Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Rewinding of a spare geReplacement of it with a current in-use STG stator + Rotor inspection in Leiden - Uniper Benelux N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Storingsopvolging hoofdgemalen en drukriolering gemeente Het Hogeland - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Sequence apparatuur t.b.v. project HERA - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31144583: het engineeren en uitvoeren van de verruiming van het traject Berg – Obbicht in het Julianakanaal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Inkoop juridische dienstverlening ten behoeve van de Regeling tegemoetkoming ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten - Stichting Instituut Asbestslachtoffers
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA Wagenparkverzekering Regio Gooi- & Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringen...
Lees verder

Unitmanager Reguleren, Advies en Omgeving (1 fte), vanaf maart 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhouden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

TE-team renovatie van Asch van Wijckschool Utrecht - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

EA Medische onderzoekslampen - 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountancy Diensten - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen primair onderwijs - Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) - applicatie met geïntegreerde zaaksysteemfunctionaliteit - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werving & Selectie en Detachering ten behoeve van de directie Finance van de Technische Universiteit Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS-KM nadere uitvraag Quality Engineer - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Expert support on soil investigations (Lot 1), expert support on wind and water investigations (Lot 2) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telefonie voor justitiabelen en mogelijk overige diensten - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Verdunningssysteem voor medische immunologie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriumpompen en...
Lees verder

Vervanging Belastingapplicatie en Waarderingsapplicatie inclusief mogelijke aanverwante systemen en bijbehorende dienstverlening - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

EA Niersteenvergruizer - 2022 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cateringbehoeften KempenPlus - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie MDL endoscopen - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

K002m-marktconsultatie touringcarvervoer - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: | CPV: Personenvervoer...
Lees verder

EA Leveren en onderhoud kantoormeubilair - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent Intake - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Individuele behandeling van afvalwaterinstallaties (IBA's) - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333,...
Lees verder

Verwerking afvalstromen milieustraat inclusief transport grof tuinafval milieustraat, comprimeren afval milieustraat en optioneel transport afvalstromen vanaf milieustraat - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor ICT-diensten en de levering van ICT-componenten - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wervelkolomimplantaten - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reseller software licenties - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en all-in onderhoud Elektrische bedrijfsvoertuigen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Food en non-food - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Inkoopkader Re-integratiediensten - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Overige...
Lees verder

EA Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen, locatie VUmc - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Bestrijding Japanse duizendknoop gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Green Energy Hollandse Kust West plot System Integration - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - SRO Servicecentrum B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Outsystems expertise - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Collectiviteit Consultant GT - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder