vrijdag 11 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Verledden van OVL-installaties in de Provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022...
Lees verder

EA van een raamovereenkomst voor aanleg en onderhoud van nieuwe wijken in Zeewolde. - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging armaturen door LED armaturen Buitengebied - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Adviesdiensten voor bouwteam Keersop Midden - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

raamovereenkomst onderhoud bomen - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder

Makkelijk digitaal zaakgericht werken - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder

Onderhoud van toegangssystemen parkeergarages voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Partnerselectie Dorpshart Ter Aar - Gemeente Nieuwkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Serviceprovider ICT dienstverlening - OVER-gemeenten - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Laadpalen parkeergarages gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud ambulancevoertuigen - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Prijsvraag kansrijke interventies voor effectonderzoek in het po en vo - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Begeleiding Individueel en dagbesteding - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond...
Lees verder

Depot Westfries museum - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Raamovereenkomst Projectgebonden grondwatermonitoring - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ingedroogde baggerspecie (grond) zeven - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2035 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

Europese aanbesteding levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen Stichting Tabor College - Stichting Tabor College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV7813 Ervaren verkeerskundig adviseur/juridisch wegbeheerder - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aankondiging Webcast SIO 29 maart 2022 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Adviseur Digitaal Informatiebeheer - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Projectleider Technische Modules - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van kabels t.b.v. de Reconstructie van de N468 / N211 Wippolderlaan - N.V. Juva
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

thuiswerkmeubilair op thuislocatie van medewerkers van de gemeente Meierijstad - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Hoofdaannemer - Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Interne baan en kunstwerken Logistiek Park Moerdijk - Havenbedrijf Moerdijk N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Implementatie en Support Software InfoSphere - UWV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Digitalisering Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte (KOR) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2050 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

CRM systeem - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Technisch Applicatiebeheerder - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren automotive materiaal - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor de inhuur van communicatieadviseurs - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

e-HRM en salarisadministratie - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Operationele lease voertuigen - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering minicontainers met chips en aanverwante dienstverlening. Levering en plaatsing GFE behuizingen. - Reinigingsdienst Waardlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

e-HRM-systeem en salarisverwerking de Kempen - Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Elektrische deelauto's - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31137096: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van RWS Zee & Delta, district Nrd - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud bomen - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beplanting - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Enterprise Architect - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Junior Beleidsmedewerker - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountancy diensten Gemeente Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DT-IPV vaccines 2022 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Large Inverted Pendula - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en aanplant bomen 2022-2028 - Gemeente Zundert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integraal onderhoud openbare ruimte, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

1-L-22044-21: Het leveren van energiebesparende producten (RREW) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Geautomatiseerd informatiesysteem HRM/Salarisverwerking & aanverwante diensten - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud materieel - Cyclus N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie,...
Lees verder

VNGR - Senior Enterprise Architect SDGsolution - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Gevaren (Brand)verzekering - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

OW.32902 RWZI Bolsward renovatie - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud - Christelijke Scholengemeenschap Groningen - Stichting Christelijk Onderwijs Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Optimalisatie Priva Blue ID - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Infrastructuurdiensten - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Luchtfilters - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Senior Vergunningverlener - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging: arbodienstverlening - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst onderhoud bomen, gemeente Weert - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Overeenkomst voor gebruik en onderhoud t.b.v. ArcGIS-software Esri Nederland B.V. - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Inhuur KCC medewerkers gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar - Gemeente Voorschoten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Grondverwerving ten behoeve van project Meanderende Maas, Ravenstein - Lith - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meanderende Maas, Ravenstein-Lith - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV7828 Projectleider energiestransitie - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Elementenverhardingen - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digital Assessment Tooling - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Privacy Coördinator, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Applicatiedienstverlening - Primair Applicatielandschap CIZ - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Bouwteamaannemer Uitbreiding Terminal Eindhoven Airport N.V. - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Support en onderhoud procesautomatisering - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Locatiemanager vaccineren - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie SLA Beweegbare bruggen Hoekse Lijn - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

OLP VCO MO Groningen - VCO Midden- en Oost-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Prijsvraag Montageplein AVROTROS - AVROTROS
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek...
Lees verder

Adviseur Organisatieontwikkeling - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31172615: Ingenieursdiensten ten behoeve van Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Organisatieadviseur ter bevordering van risicomanagement - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CBG041.62699 Regulier Onderhoud Gras en Water - Cooperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en...
Lees verder

Senior coördinator Financiën en Structurele Effecten Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Floormanager bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Kabels & Leidingen t.b.v. HWBP van WL - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duurzame afvalinzameling - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reisagent - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reisdiensten
Lees verder

Mobiliteitstooling en -kaart - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplekapparatuur (kantoor en thuis) - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst rooien bomen Bernheze - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

EA Leermiddelen PO SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide gevaren (brand) verzekering Hogeschool Inholland - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contract Manufacturing Services STM-ATB - NS Groep N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Offshore pipeline installation - Porthos Offshore Transport and Storage C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2022...
Lees verder