dinsdag 1 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Circulaire thuiswerkmeubilair en aanverwante dienstverlening - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Samenwerkingspartner Microsoft 365 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Drukwerk (commercieel en stationary) - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Bouwrijpmaken herontwikkelingslocatie Spui fase 2 - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwrijpmaken herontwikkelingslocatie Spui fase 2 - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Vernieuwbouw Dongeschool - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Dakonderhoud - Stichting BOOR
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2022...
Lees verder

Klinisch psycholoog trauma en adviseur leren - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie duurzaam beheer en gebruik huisvesting Enexis - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Levering elektriciteit en aardgas Regio Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kernadviseurs Water / Strategic Advisors Water programma Water OS5 / Water Support Programme - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kadeverbetering Hellegatspolder (DIG-12375) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2022...
Lees verder

Maatwerkarrangementen 2020 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Maatwerkarrangementen 2020 AANMELDINGEN - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Maatwerkarrangementen 2021 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Werkplekdienstverlening - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw OBS De Weidevogel - Stichting Openbaar Onderwijs Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud 7 dienstvoertuigen - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inrichting buitenruimte De Wiltsangh - Gemeente Nunspeet - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder