vrijdag 11 maart 2022

Maatregelenpakket om gevolgen stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten

Maatregelenpakket om gevolgen stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten
Het kabinet neemt opnieuw aanvullende maatregelen om mensen met lage en middeninkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. Met name door de hogere energieprijzen kan de inflatie dit jaar flink oplopen tot 5,2%. De koopkracht daalt naar verwachting gemiddeld met 2,7%. Daarom verhoogt het kabinet de eenmalige energietoeslag naar 800 euro voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau. Ook wordt de btw op energie verlaagd van 21% naar 9% en gaat de accijns op benzine en diesel met 21% omlaag. Tot slot haalt het kabinet 150 miljoen euro dat bestemd was voor 2026 naar voren om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Kaag (Financiƫn), Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingen) in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder