woensdag 23 maart 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen VVD over het UBO-register

Antwoorden op Kamervragen VVD over het UBO-register
Minister Kaag (Financiƫn) geeft antwoord op vragen over het UBO-register. De Tweede Kamerleden Heinen en Rahimi (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen
Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op een aantal vragen en opmerkingen vanuit de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de brief (Kamerstuk 35092, nr. J) van de ambtsvoorganger van de minister over de uitvoering van de motie-Berkhout c.s. (Kamerstuk 35092, nr. G)
Lees verder

Jaarverslag 2021 Adviescollege Toetsing Regeldruk
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over Jaarverslag 2021 Adviescollege Toetsing Regeldruk.Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer gezonden.
Lees verder

Beantwoording vragen over de incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en de regeling omzetderving waterschade Limburg
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt vragen over de incidentele suppletoire EZK-begroting 2022 inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en de regeling omzetderving waterschade Limburg. De vragen zijn gesteld vanuit de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Gasmarkt kent nu weinig vrees, maar komende winter kan weer spannend worden'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen over het artikel 'Gasmarkt toont nu weinig vrees, maar komende winter kan weer spannend worden'. De vragen zijn gesteld door het lid Boulakjar (D66).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen gasprijzen en leveringszekerheid aardgas
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op drie sets vragen over gasprijzen en de leveringszekerheid van aardgas: vragen over het bericht 'Experts: kabinet kan levering gas deze winter niet garanderen' van het lid Thijssen (PvdA), vragen over het bericht 'European gas prices shoot to new high as energy crunch worsens' van het lid Erkens (VVD) en vragen van het lid Amhaouch (CDA) over eerdere antwoorden op vragen over fors hogere elektriciteits- en gasprijzen.
Lees verder

Verduurzaming energie in Caribisch Nederland
Minister Jetten informeert de Tweede Kamer over de verduurzaming van energie in Caribisch Nederland, en zendt daarbij een TNO-rapport over opties voor klimaatneutrale energievoorziening in dit deel van het Koninkrijk mee.
Lees verder

Beantwoording vragen over de uitzending van Zembla 'Bedreigd Nederlands Koraal'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer mede namens de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering over de uitzending van Zembla 'Bedreigd Nederlands Koraal'
Lees verder

Uitstel BNC-fiche: EU Chips Act pakket
Minister Adriaansens (MEZK) meldt dat het BNC-fiche: EU Chips Act pakket later komt dan gebruikelijk.
Lees verder