vrijdag 4 maart 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie 16-17 februari 2022

Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie 16-17 februari 2022
Verslag van de bijeenkomst van de ministers van Defensie van de lidstaten van de NAVO op 16 en 17 februari 2022 in Brussel (België). De bijeenkomst ging over de situatie rond Oekraïne.
Lees verder

21313145.bijlage1 Impact Fit for 55 voorstel voor herzieing RED op de vraag naar groene waterstof in Nederland
Lees verder

Kamerbrief over Fit-for-55%-pakket waterstof en Nationaal Waterstof Programma
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over Fit-for-55%-pakket waterstof en Nationaal Waterstof Programma.Een gelijkluidende brief is ook naar de voorzitter van de Eerste Kamer gezonden.
Lees verder

Beantwoording vragen 'het gebruik van nieuwe energiebronnen'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer over vragen 'het gebruik van nieuwe energiebronnen'.Deze brief is verstuurd namens de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en bevat een viertal vragen
Lees verder

Beantwoording schriftelijk overleg informele Telecomraad 8-9 maart
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over overleg informele Telecomraad 8-9 maart
Lees verder

22081379.bijlage 1 Official Program Telecom
Lees verder

Tijdelijke subsidieregeling evenementengarantie 2022
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over Tijdelijke subsidieregeling evenementengarantie 2022.
Lees verder

22071318.bijlage Evenementen Fieldlab
Lees verder

Aanbieding antwoorden schriftelijk overleg inzake de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)
Minister Adriaansens (MEZK) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg inzake de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)
Lees verder