Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Diverse onderwerpen schadeafhandeling Groningen

Diverse onderwerpen schadeafhandeling Groningen
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer inzake diverse onderwerpen schadeafhandeling Groningen
Lees verder

Beantwoording Kamervragen gelijke behandeling versterkingsoperatie
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) beantwoordt Kamervragen over 'gelijke gevallen die ongelijk worden behandeld bij de versterkingsoperatie in Groningen'. De leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het meedoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over het meedoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel en het invoeren van het principe 'Carnivoor? Geef het door!'
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het Nederlandse vestigingsklimaat
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt Kamervragen over het Nederlandse vestigingsklimaat. Het lid Eppink (JA21) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Tweeminutendebat Milieuraad
Minister Jetten (MKE) reageert op twee moties van het lid Thijssen en de motie van de leden Kröger en Klaver ingediend tijdens het tweeminutendebat over de Milieuraad.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het nationaliseren van de kleine NAM-velden
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) beantwoordt Kamervragen over het nationaliseren van de kleine NAM-velden. Het lid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstel beantwoording vragen over de overslag van aardgascondensaat in Roodeschool
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) meldt dat de antwoorden op vragen over overslag van aardgascondensaat in Roodeschool later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Nota van wijziging (Voorstel van wet tot wijziging van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769))
Nota van wijziging Voorstel van wet tot wijziging van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769)
Lees verder

Voorstel van wet tot wijziging van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769)
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) biedt de Tweede Kamer de nota van wijziging aan inzake het Voorstel van wet tot wijziging van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769)
Lees verder