Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoord op Kamervragen over de zorgelijke situatie bij de voormalige kerncentrale in...

Antwoord op Kamervragen over de zorgelijke situatie bij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl
Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de zorgelijke situatie bij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De vragen zijn gesteld door de leden Van der Lee en Kröger.
Lees verder

Kamerbrief Aanvullende verzoeken voor tweede termijn debat koopkracht en energieprijzen
Ministers Van Gennip (SZW), Kaag (Financiën) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) komen met aanvullende informatie over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen.  De brief gaat in op de doelgroep en vormgeving van de energietoeslag. Vervolgens gaat de brief in op de uitvoerbaarheid van een aantal specifieke maatregelen die geen onderdeel uitmaken van het aanvullende koopkrachtpakket voor 2022. Tot slot gaat de brief in op een aantal toezeggingen die tijdens de eerste termijn van het debat zijn gedaan.
Lees verder

Technische wijziging Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie inzake de productiebeperking
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer en de Tweede Kamer over zijn voornemen een technische wijziging voor te dragen op de Wet verbod op kolen bij de elektriciteitsproductie inzake de productiebeperking.
Lees verder

Kamerbrief over Aanpak uitvoeringscapaciteit
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de Aanpak uitvoeringscapaciteit.
Lees verder

Kamerbrief inzake voorlopig akkoord internationaal aanbestedingsinstrument
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over de relatie tussen IPCC-rapport en Caribisch Nederland
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over de relatie tussen IPCC-rapport en Caribisch Nederland. De leden Van Raan (PvdD) en Simons (BIJ1) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Onduidelijke communicatie inzake meerdaagse (zakelijke) evenementen
Minister Adriaansens (MEZK) geeft antwoord op onduidelijke communicatie inzake meerdaagse (zakelijke) evenementen. Het Tweede Kamerlid De Jong (D66) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief aan Tweede Kamer: Vrijwillige sluiting kolencentrale Onyx
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de beslissing van Onyx Power om geen gebruik te zullen maken van de subsidie voor de vrijwillige sluiting
Lees verder

Kamerbrief aan de Eerste Kamer: Subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale Onyx
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer over de stand van zaken rond de subsidie voor de vrijwillige sluiting van de Power Plant Rotterdam B.V. van Onyx Power in Rotterdam . Daarmee voldoet de minister aan een toezegging (T03249) die hij in juni 2021 heeft gedaan aan het lid Pijlman (D66).
Lees verder