woensdag 9 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raamovereenkomst Scheepsdiesel F76 inclusief 10% HVO tbv Ministerie van Defensie - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Payrolldiensten - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie en aanpassing van de SBO-school Het Mozaïek te Den Haag - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU MosaLira - Laptops Leerkrachten - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bestek 2443, Onderhoud bomen en boomvlakken Achterhoek en Liemers 2022 - 2024 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Adembeschermingsapparatuur Brandweer - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND...
Lees verder

EA Onderhoud buitenruimte en daktuinen - Erasmus MC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DOS-2020-0008140 Integraal dagelijks beheer en onderhoud regio Noord en West - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DOS-2020-0008140 Integraal dagelijks beheer en onderhoud regio Noord en West - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groot Onderhoud Sterrenberg Gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Autodelen Zeewolde - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2018 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Strategisch Adviseur i-Sociaal Domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

VNGR - implementatieconsultant Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw) 32 uur - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Vrachtwagen met haakarmsysteem en autolaadkraan - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

LEF-facilitatoren - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

VNGR - Juridisch Adviseur Duidelijke Overheidscommunicatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Software Licenties - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Communicatieadviesdiensten - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Glasvezel - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Procesbegeleider Duidelijke Overheidscommunicatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Herontwikkeling V&D locatie - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaien gazondelen - gemeente Uitgeest - Gemeente Uitgeest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Pilot zonneparken op agrarische gronden - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Ingenieursdiensten binnenstedelijke transformatiegebieden Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inlenen tijdelijk personeel - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Adviseur Dataprojecten (2x) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem voor inhuur extern personeel - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

The performance of services for determining Weighted Average Cost of Capital (WACC) - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering & onderhoud Opbouw- / aanbouwwerktuigen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

201865006.028.075 - EA VWS 'Trusted third party financiële arrangementen' d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schuimblusvoertuig VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder